Thông tin anime Yu-Gi-Oh! Duel Monster
 
Yu-Gi-Oh! Duel Monster

Thể loại: Adventure Proxy Battles Shounen

Nhóm sub: I-MAX

Tình trạng: Đã hoàn thành           Số lượt xem: 477079           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Khỏi nói ai cũng biết rồi

Nhóm chỉ làm từ ss2 đến hết, ss1 các bạn có thể xem bản sub của Nhà Tsukianime.

Pass download (nếu có): i-max.vn

Acc MF của tớ bay rồi các bạn down đỡ fshare nha

SS2 : http://www.fshare.vn/folder/R8UDAH83MB/

SS3 : http://www.fshare.vn/folder/U4CIOGCQBB/

SS4 : http://www.fshare.vn/folder/ZFDX7CJRD0/

SS5 : http://www.fshare.vn/folder/UVREDRYYUQ/

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 224 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 223 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 222 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 221 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 220 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 219 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 218 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 217 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 216 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 215 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 214 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 213 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 212 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 211 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 210 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 209 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 208 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 207 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 206 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 205 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 204 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 203 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 202 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 201 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 200 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 199 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 198 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 197 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 196 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 195 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 194 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 193 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 192 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 191 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 190 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 189 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 188 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 187 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 186 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 185 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 184 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 183 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 182 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 181 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 180 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 179 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 178 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 177 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 176 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 175 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 174 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 173 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 172 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 171 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 170 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 169 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 168 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 167 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 166 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 165 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 164 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 163 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 162 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 161 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 160 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 159 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 158 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 157 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 156 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 155 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 154 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 153 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 152 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 151 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 150 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 149 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 148 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 147 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 146 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 145 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 144 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 143 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 142 8/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 141 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 140 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 139 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 138 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 137 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 137 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 136 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 135 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 134 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 133 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 132 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 131 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 130 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 129 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 128 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 127 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 126 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 125 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 124 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 123 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 122 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 121 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 120 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 118 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 117 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 116 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 115 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 114 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 113 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 112 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 111 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 110 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 109 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 108 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 107 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 106 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 105 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 104 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 103 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 102 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 101 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 100 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 099 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 098 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 096 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 095 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 094 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 093 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 092 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 091 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 090 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 089 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 088 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 087 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 086 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 085 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 084 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 083 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 082 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 081 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 080 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 079 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 078 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 077 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 076 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 075 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 074 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 073 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 072 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 071 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 070 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 069 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 068 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 067 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 066 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 065 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 064 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 063 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 062 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 061 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 060 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 059 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 058 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 057 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 056 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 055 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 054 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 053 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 052 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 051 2/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 050 2/8/2014 Xem online | |
Bản sub của nhóm Tsuki Anime
 
 Đến trang gốc (vào đây để theo dõi bản sub này)
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Episode 049 2/8/2014 Xem online | |
Episode 048 2/8/2014 Xem online | |
Episode 047 2/8/2014 Xem online | |
Episode 046 2/8/2014 Xem online | |
Episode 045 2/8/2014 Xem online | |
Episode 044 2/8/2014 Xem online | |
Episode 043 2/8/2014 Xem online | |
Episode 042 2/8/2014 Xem online | |
Episode 041 2/8/2014 Xem online | |
Episode 040 2/8/2014 Xem online | |
Episode 039 2/8/2014 Xem online | |
Episode 038 2/8/2014 Xem online | |
Episode 037 2/8/2014 Xem online | |
Episode 036 2/8/2014 Xem online | |
Episode 035 2/8/2014 Xem online | |
Episode 034 2/8/2014 Xem online | |
Episode 033 2/8/2014 Xem online | |
Episode 032 2/8/2014 Xem online | |
Episode 031 2/8/2014 Xem online | |
Episode 030 2/8/2014 Xem online | |
Episode 029 2/8/2014 Xem online | |
Episode 028 2/8/2014 Xem online | |
Episode 027 2/8/2014 Xem online | |
Episode 026 2/8/2014 Xem online | |
Episode 025 2/8/2014 Xem online | |
Episode 024 2/8/2014 Xem online | |
Episode 023 2/8/2014 Xem online | |
Episode 022 2/8/2014 Xem online | |
Episode 021 2/8/2014 Xem online | |
Episode 020 2/8/2014 Xem online | |
Episode 019 2/8/2014 Xem online | |
Episode 018 2/8/2014 Xem online | |
Episode 017 2/8/2014 Xem online | |
Episode 016 2/8/2014 Xem online | |
Episode 015 2/8/2014 Xem online | |
Episode 014 2/8/2014 Xem online | |
Episode 013 2/8/2014 Xem online | |
Episode 012 2/8/2014 Xem online | |
Episode 011 2/8/2014 Xem online | |
Episode 010 2/8/2014 Xem online | |
Episode 009 2/8/2014 Xem online | |
Episode 008 2/8/2014 Xem online | |
Episode 007 2/8/2014 Xem online | |
Episode 006 2/8/2014 Xem online | |
Episode 005 2/8/2014 Xem online | |
Episode 004 2/8/2014 Xem online | |
Episode 003 2/8/2014 Xem online | |
Episode 002 2/8/2014 Xem online | |
Episode 001 2/8/2014 Xem online | |