Thông tin anime Yu-Gi-Oh! Duel Monster
 
Yu-Gi-Oh! Duel Monster

Thể loại: Adventure Proxy Battles Shounen

Nhóm sub: I-MAX

Tình trạng: Đã hoàn thành           Số lượt xem: 417980           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Khỏi nói ai cũng biết rồi

Nhóm chỉ làm từ ss2 đến hết, ss1 các bạn có thể xem bản sub của Nhà Tsukianime.

Pass download (nếu có): i-max.vn

Acc MF của tớ bay rồi các bạn down đỡ fshare nha

SS2 : http://www.fshare.vn/folder/R8UDAH83MB/

SS3 : http://www.fshare.vn/folder/U4CIOGCQBB/

SS4 : http://www.fshare.vn/folder/ZFDX7CJRD0/

SS5 : http://www.fshare.vn/folder/UVREDRYYUQ/

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 224 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 223 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 222 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 221 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 220 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 219 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 218 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 217 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 216 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 215 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 214 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 213 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 212 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 211 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 210 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 209 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 208 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 207 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 206 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 205 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 204 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 203 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 202 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 201 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 200 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 199 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 198 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 197 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 196 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 195 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 194 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 193 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 192 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 191 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 190 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 189 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 188 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 187 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 186 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 185 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 184 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 183 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 182 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 181 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 180 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 179 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 178 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 177 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 176 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 175 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 174 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 173 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 172 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 171 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 170 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 169 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 168 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 167 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 166 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 165 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 164 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 163 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 162 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 161 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 160 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 159 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 158 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 157 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 156 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 155 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 154 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 153 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 152 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 151 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 150 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 149 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 148 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 147 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 146 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 145 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 144 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 143 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 142 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 141 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 140 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 139 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 138 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 137 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 136 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 135 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 134 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 133 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 132 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 131 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 130 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 129 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 128 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 127 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 126 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 125 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 124 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 123 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 122 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 121 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 120 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 119 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 118 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 117 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 116 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 115 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 114 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 113 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 112 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 111 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 110 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 109 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 108 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 107 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 106 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 105 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 104 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 103 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 102 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 101 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 100 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 099 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 098 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 097 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 096 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 095 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 094 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 093 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 092 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 091 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 090 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 089 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 088 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 087 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 086 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 085 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 084 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 083 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 082 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 081 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 080 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 079 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 078 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 077 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 076 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 075 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 074 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 073 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 072 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 071 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 070 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 069 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 068 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 067 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 066 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 065 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 064 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 063 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 062 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 061 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 060 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 059 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 058 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 057 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 056 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 055 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 054 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 053 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 052 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 051 5/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! Duel Monster Episode 050 5/4/2013 Xem online | |
Bản sub của nhóm Tsuki Anime
 
 Đến trang gốc (vào đây để theo dõi bản sub này)
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Episode 049 4/4/2013 Xem online | |
Episode 048 4/4/2013 Xem online | |
Episode 047 4/4/2013 Xem online | |
Episode 046 4/4/2013 Xem online | |
Episode 045 4/4/2013 Xem online | |
Episode 044 4/4/2013 Xem online | |
Episode 043 4/4/2013 Xem online | |
Episode 042 4/4/2013 Xem online | |
Episode 041 4/4/2013 Xem online | |
Episode 040 4/4/2013 Xem online | |
Episode 039 4/4/2013 Xem online | |
Episode 038 4/4/2013 Xem online | |
Episode 037 4/4/2013 Xem online | |
Episode 036 4/4/2013 Xem online | |
Episode 035 4/4/2013 Xem online | |
Episode 034 4/4/2013 Xem online | |
Episode 033 4/4/2013 Xem online | |
Episode 032 4/4/2013 Xem online | |
Episode 031 4/4/2013 Xem online | |
Episode 030 4/4/2013 Xem online | | DL MQ
Episode 029 4/4/2013 Xem online | |
Episode 028 4/4/2013 Xem online | |
Episode 027 4/4/2013 Xem online | |
Episode 026 4/4/2013 Xem online | |
Episode 025 4/4/2013 Xem online | |
Episode 024 4/4/2013 Xem online | |
Episode 023 4/4/2013 Xem online | |
Episode 022 4/4/2013 Xem online | |
Episode 021 4/4/2013 Xem online | |
Episode 020 4/4/2013 Xem online | |
Episode 019 4/4/2013 Xem online | |
Episode 018 4/4/2013 Xem online | |
Episode 017 4/4/2013 Xem online | |
Episode 016 4/4/2013 Xem online | |
Episode 015 4/4/2013 Xem online | |
Episode 014 4/4/2013 Xem online | |
Episode 013 4/4/2013 Xem online | |
Episode 012 4/4/2013 Xem online | |
Episode 011 4/4/2013 Xem online | |
Episode 010 4/4/2013 Xem online | |
Episode 009 4/4/2013 Xem online | |
Episode 008 4/4/2013 Xem online | |
Episode 007 4/4/2013 Xem online | |
Episode 006 4/4/2013 Xem online | |
Episode 005 4/4/2013 Xem online | |
Episode 004 4/4/2013 Xem online | |
Episode 003 4/4/2013 Xem online | |
Episode 002 4/4/2013 Xem online | |
Episode 001 4/4/2013 Xem online | |