Thông tin anime Yu-Gi-Oh! GX
 
Yu-Gi-Oh! GX

Thể loại: Action Comedy Fantasy Proxy Battles

Nhóm sub: Tsuki Anime

Tình trạng: Đã hoàn thành           Số lượt xem: 984556           Theo dõi anime này

Sơ lược:

 

Story 

Cốt truyện xảy ra vào 10 năm sau của Yu-Gi-Oh phần đầu. Lúc này Yugi Muto đã trở thành một tượng đài bất diệt trong làng bài ma thuật. Nhân vật chính của series là Yuki Judai, một thiếu niên đam mê bài ma thuật quyết tâm trở thành Vua đấu bài. Cậu tham dự kỳ thi tuyển vào học viện đào tạo bài thủ Duel Academy và được xếp vào nhà Osiris Red. Tại học viện, Judai làm quen được nhiều bạn mới như cậu bạn Sho, Misawa của nhà Ra Yellow, cô nàng Asuka Tenjouin của nhà Obelisk Blue…. và cả đối thủ mới như quý công tử Manjoume kiêu ngạo. 
Yu-Gi-Oh! GX sẽ dẫn dắt người xem qua 3 năm học của Yuki Judai cùng nhóm bạn. Qua từng thời kỳ, nhóm bạn phải đối đầu với những âm mưu, những kẻ thù và những mối nguy hiểm khác nhau để rồi từng bước dần trường thành, trở thành những bài thủ chân chính cự phách.

Pass nếu có: tsukianime

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Yu-Gi-Oh! GX Episode 180 END 7/9/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 179 7/9/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 178 7/9/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 177 7/9/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 176 7/9/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 175 7/9/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 174 3/8/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 173 3/8/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 172 3/8/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 171 9/7/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 170 9/7/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 169 2/6/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 168 26/5/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 167 20/5/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 166 12/5/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 165 5/5/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 164 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 163 21/4/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 162 14/4/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 161 7/4/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 160 31/3/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 159 22/3/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 158 16/3/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 157 16/3/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 156 4/3/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 155 24/2/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 154 23/2/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 153 14/2/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 152 11/2/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 151 11/2/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 150 28/1/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 149 28/1/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 148 19/1/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 147 19/1/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 146 19/1/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 145 13/1/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 144 13/1/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 143 8/1/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 142 8/1/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 141 8/1/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 140 1/1/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 139 1/1/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 138 1/1/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 137 20/7/2012 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 136 20/7/2012 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 135 20/7/2012 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 134 20/7/2012 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 133 2/4/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 132 2/4/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 131 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 130 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 129 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 128 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 127 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 126 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 125 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 124 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 123 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 122 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 121 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 120 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 119 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 118 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 117 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 116 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 115 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 114 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 113 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 112 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 111 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 110 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 109 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 108 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 107 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 106 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 105 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 104 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 103 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 102 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 101 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 100 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 099 2/4/2013 Xem online | | DL MQ
Yu-Gi-Oh! GX Episode 098 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 097 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 096 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 095 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 094 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 093 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 092 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 091 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 090 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 089 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 088 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 087 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 086 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 085 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 084 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 083 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 082 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 081 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 080 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 079 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 078 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 077 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 076 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 075 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 074 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 073 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 072 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 071 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 070 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 069 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 068 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 067 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 066 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 065 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 064 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 063 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 062 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 061 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 060 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 059 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 058 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 057 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 056 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 055 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 054 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 053 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 052 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 051 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 050 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 049 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 048 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 047 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 046 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 045 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 044 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 043 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 042 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 041 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 040 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 039 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 038 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 037 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 036 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 035 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 034 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 033 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 032 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 031 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 030 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 029 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 028 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 027 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 026 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 025 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 024 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 023 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 022 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 021 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 020 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 019 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 018 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 017 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 016 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 015 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 014 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 013 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 012 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 011 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 010 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 009 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 008 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 007 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 006 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 005 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 004 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 003 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 002 1/4/2013 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 001 1/4/2013 Xem online | | DL MQ
Hình ảnh