Thông tin anime Yu-Gi-Oh! GX
 
Yu-Gi-Oh! GX

Thể loại: Action Comedy Fantasy Proxy Battles

Nhóm sub: Tsuki Anime

Tình trạng: Đã hoàn thành           Số lượt xem: 1070291           Theo dõi anime này

Sơ lược:

 

Story 

Cốt truyện xảy ra vào 10 năm sau của Yu-Gi-Oh phần đầu. Lúc này Yugi Muto đã trở thành một tượng đài bất diệt trong làng bài ma thuật. Nhân vật chính của series là Yuki Judai, một thiếu niên đam mê bài ma thuật quyết tâm trở thành Vua đấu bài. Cậu tham dự kỳ thi tuyển vào học viện đào tạo bài thủ Duel Academy và được xếp vào nhà Osiris Red. Tại học viện, Judai làm quen được nhiều bạn mới như cậu bạn Sho, Misawa của nhà Ra Yellow, cô nàng Asuka Tenjouin của nhà Obelisk Blue…. và cả đối thủ mới như quý công tử Manjoume kiêu ngạo. 
Yu-Gi-Oh! GX sẽ dẫn dắt người xem qua 3 năm học của Yuki Judai cùng nhóm bạn. Qua từng thời kỳ, nhóm bạn phải đối đầu với những âm mưu, những kẻ thù và những mối nguy hiểm khác nhau để rồi từng bước dần trường thành, trở thành những bài thủ chân chính cự phách.

Pass nếu có: tsukianime

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Yu-Gi-Oh! GX Episode 180 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 179 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 178 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 177 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 176 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 175 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 174 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 173 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 172 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 171 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 170 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 169 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 168 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 167 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 166 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 165 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 164 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 163 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 162 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 161 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 160 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 159 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 158 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 157 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 156 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 155 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 154 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 153 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 152 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 151 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 150 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 149 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 148 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 147 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 146 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 145 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 144 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 143 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 142 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 141 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 140 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 139 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 138 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 137 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 136 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 135 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 134 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 133 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 132 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 131 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 130 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 129 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 128 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 127 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 126 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 125 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 124 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 123 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 122 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 121 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 120 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 119 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 118 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 117 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 116 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 115 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 114 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 113 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 112 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 111 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 110 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 109 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 108 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 107 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 106 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 105 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 104 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 103 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 102 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 101 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 100 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 099 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 098 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 097 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 096 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 095 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 094 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 093 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 092 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 091 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 090 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 089 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 088 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 087 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 086 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 085 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 084 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 083 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 082 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 081 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 080 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 079 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 078 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 077 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 076 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 075 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 074 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 073 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 072 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 071 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 070 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 069 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 068 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 067 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 066 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 065 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 064 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 063 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 062 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 061 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 060 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 059 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 058 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 057 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 056 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 055 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 054 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 053 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 052 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 051 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 050 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 049 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 048 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 047 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 046 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 045 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 044 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 043 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 042 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 041 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 040 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 039 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 038 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 037 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 036 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 035 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 034 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 033 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 032 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 031 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 030 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 029 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 028 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 027 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 026 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 025 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 024 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 023 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 022 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 021 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 020 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 019 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 018 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 017 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 016 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 015 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 014 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 013 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 012 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 011 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 010 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 009 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 008 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 007 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 006 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 005 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 004 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 003 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 002 10/8/2014 Xem online | |
Yu-Gi-Oh! GX Episode 001 10/8/2014 Xem online | |
Hình ảnh