Thông tin anime Vampire Knight - Season 1
 
Vampire Knight - Season 1

Thể loại: Horror Mature Romance Shoujo Tragedy Vampires

Nhóm sub: WiR-fansub

Tình trạng: Đã hoàn thành           Số lượt xem: 116954           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Cốt truyện:

Câu chuyện xoay quanh học việc Kurosu, nơi tồn tại song song hai khối Ngày và Đêm. Khối Ngày dành cho các học sinh bình thường. Khối Đêm là của Ma cà rồng học và sinh sống. Các học viên khối đêm là những ma cà rồng đầu tiên được thử nghiệm viên máu.

Hình ảnh