Thông tin anime The Law Of Ueki
 
The Law Of Ueki

Thể loại: Action Adventure Comedy Drama Manga Shounen Super Power Violence

Nhóm sub: A4VF + FFLK

Tình trạng: Đã hoàn thành           Số lượt xem: 176325           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Ueki Kousuke, học sinh trường trung học Hinokuni, được Thần Dự Bị, Kobayashi (Kobasen), chọn tham gia vào Cuộc Chiến Tuyển Chọn Thần Tối Cao. Mỗi Thần Dự Bị chọn cho mình 1 học sinh trung học và trao năng lực cho học sinh đó. "Học sinh được chọn" nào giành chiến thắng thì Thần Dự Bị của học sinh đó sẽ thành Thần Tối Cao nhiệm kỳ tiếp theo. Và phần thưởng cho "học sinh được chọn" chiến thắng chính là "Tài Tự Chọn", viết vào đây tài gì thì sẽ thành hiện thực. Ueki được trao năng lực biến rác thành cây, và bắt đầu đấu với các "học sinh được chọn" khác. Phát hiện ra nhiều âm mưu, mục đích xấu khi giành được "Tài Tự Chọn", Ueki quyết định giành chiến thắng để "Tài Tự Chọn" ko lọt vào tay kẻ xấu. Chi tiết như thế nào ? Mời mọi người xem phim sẽ rõ !!! (^_^)
13 Ep đầu do A4VF làm, còn lại là của FFLK 

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
The Law Of Ueki Episode 051 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 050 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 049 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 048 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 047 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 046 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 045 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 044 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 043 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 042 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 041 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 040 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 039 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 038 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 037 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 036 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 035 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 034 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 033 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 032 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 031 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 030 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 029 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 028 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 027 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 026 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 025 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 024 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 023 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 022 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 021 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 020 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 019 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 018 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 017 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 016 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 015 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 014 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 013 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 012 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 011 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 010 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 009 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 008 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 007 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 006 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 005 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 004 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 003 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 002 6/8/2014 Xem online | |
The Law Of Ueki Episode 001 6/8/2014 Xem online | |
Hình ảnh
 
Liên kết liên quan