Thông tin anime Sword Art Online
 
Sword Art Online

Thể loại: Action Adventure Fantasy Novel Romance Sci-fi Seinen Violence

Nhóm sub: Waya + Nyaa + OnS

Tình trạng: Đang tiến hành           Số lượt xem: 361363           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Thông Tin
Tựa phim: Sword Art Online
Trình chiếu:24.06.2012 đến ?.?.?
Thể loại: Action, Adventure, Angst, Fantasy, Novel, Romance, Sci-Fi, Seinen, Swordplay, Violence, Virtual Reality - similar

Nội Dung
Hai thế giới - một ảo và một thực - chết ở thế giới ảo đồng nghĩa với chết ở thế giới thực - Sống hay chết - bạn phải tự quyết định...

Staff
Translator: Knight Cross Holder [Waya]
Editor: Knight Cross Holder, Nhagiaucap2
Kara Effecter&Kara Timer: Galflame [OnS]
Encoder&Uploader: Galflame [OnS]

 

Pass Rar: waya-ons

Pass rar ep 2 trở đi: waya-nyaa-ons

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Sword Art Online Ep 016 22/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Sword Art Online Ep 015 19/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Sword Art Online Ep 014 9/10/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online Ep 013 9/10/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online Ep 012 30/9/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online Ep 011 18/9/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online Ep 010 11/9/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online Ep 009 5/9/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online Ep 008 29/8/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online Ep 007 21/8/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online Ep 006 14/8/2012 Xem online | | DL MQ (1) (2)
Sword Art Online Ep 005 9/8/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online Ep 004 3/8/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online Ep 003 24/7/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online Ep 002 16/7/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ (1) (2)
Sword Art Online Ep 001 9/7/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bản sub của nhóm Zing Fansub
 
 Đến trang gốc (vào đây để theo dõi bản sub này)
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Ep 25 END 24/12/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 24 17/12/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 23 10/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 22 10/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 21 10/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 20 10/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 19 10/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 18 7/11/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 17 30/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 16 22/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 15 17/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 14 9/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 13 2/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 12 26/9/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 11 17/9/2012 Xem online | | DL MQ
Ep 10 10/9/2012 Xem online | | DL MQ
Ep 09 6/9/2012 Xem online | | DL MQ
Ep 08 28/8/2012 Xem online | | DL MQ
Ep 07 20/8/2012 Xem online | | DL MQ
Ep 06 13/8/2012 Xem online | | DL MQ
Ep 05 7/8/2012 Xem online | | DL MQ
Ep 04 30/7/2012 Xem online | | DL MQ
Ep 03 24/7/2012 Xem online | | DL MQ
Ep 02 19/7/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 01 12/7/2012 Xem online | | DL MQ
Bản sub của nhóm Alo8
 
 Đến trang gốc (vào đây để theo dõi bản sub này)
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Sword Art Online tập 25 - END 24/12/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online tập 24 16/12/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) |
Sword Art Online tập 23 9/12/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) |
Sword Art Online tập 22 2/12/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online tập 21 26/11/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online tập 20 18/11/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online tập 19 12/11/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online tập 18 4/11/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online tập 17 29/10/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online tập 16 22/10/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online tập 15 15/10/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online tập 14 8/10/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online tập 13 1/10/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online tập 12 1/10/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online tập 11 17/9/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online tập 10 9/9/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) (3) | DL MQ
Sword Art Online tập 09 2/9/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online tập 08 31/8/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online tập 07 31/8/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online tập 06 31/8/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online tập 05 26/8/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online tập 04 26/8/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online tập 03 25/8/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online tập 02 25/8/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online tập 01 25/8/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bản sub của nhóm Kido
 
 Đến trang gốc (vào đây để theo dõi bản sub này)
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Ep 25 25/12/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 24 18/12/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 23 18/12/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 22 6/12/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 21 29/11/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 20 22/11/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 19 22/11/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 18 5/11/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 17 30/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 16 23/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 15 19/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 14 8/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 13 8/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 12 8/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 11 5/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 10 5/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 09 5/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 08 5/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 07 5/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 06 5/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 05 5/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 04 5/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 03 5/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 02 5/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 01 5/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Bản sub của nhóm VnSharing Fansub
 
 Đến trang gốc (vào đây để theo dõi bản sub này)
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Sword Art Online 025 29/1/2013 Xem online | DL HQ (1) (2) (3) | DL MQ
Sword Art Online 024 29/1/2013 Xem online | DL HQ (1) (2) (3) | DL MQ
Sword Art Online 023 29/1/2013 Xem online | DL HQ (1) (2) (3) (4) | DL MQ
Sword Art Online 022 29/1/2013 Xem online | DL HQ (1) (2) (3) | DL MQ
Sword Art Online 021 29/1/2013 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online 020 2/1/2013 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online 019 2/1/2013 Xem online | DL HQ (1) (2) (3) | DL MQ
Sword Art Online 018 2/1/2013 Xem online | DL HQ (1) (2) (3) | DL MQ
Sword Art Online 017 2/1/2013 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online 016 2/1/2013 Xem online | DL HQ (1) (2) (3) | DL MQ
Sword Art Online 015 23/11/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online 014 23/11/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online 013 23/11/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) (3) | DL MQ
Sword Art Online 012 23/11/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) (3) | DL MQ
Sword Art Online 011 23/11/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online 010 23/11/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online 009 23/11/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online 008 23/11/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online 007 23/11/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) (3) | DL MQ
Sword Art Online 006 23/11/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online 005 23/11/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Sword Art Online 004 23/11/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) (3) | DL MQ
Sword Art Online 003 23/11/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) (3) | DL MQ
Sword Art Online 002 23/11/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) (3) | DL MQ
Sword Art Online 001 20/11/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) (3) (4) | DL MQ
Bản sub của nhóm nhox12
 
 Đến trang gốc (vào đây để theo dõi bản sub này)
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Episode 025 25/1/2013 Xem online | |
Episode 024 25/1/2013 Xem online | |
Episode 023 25/1/2013 Xem online | |
Episode 022 25/1/2013 Xem online | |
Episode 021 25/1/2013 Xem online | |
Episode 020 25/1/2013 Xem online | |
Episode 019 25/1/2013 Xem online | |
Episode 018 25/1/2013 Xem online | |
Episode 017 25/1/2013 Xem online | |
Episode 016 25/1/2013 Xem online | |
Episode 015 25/1/2013 Xem online | |
Episode 014 25/1/2013 Xem online | |
Episode 013 25/1/2013 Xem online | |
Episode 012 25/1/2013 Xem online | |
Episode 011 25/1/2013 Xem online | |
Episode 010 25/1/2013 Xem online | |
Episode 009 25/1/2013 Xem online | |
Episode 008 25/1/2013 Xem online | |
Episode 007 25/1/2013 Xem online | |
Episode 006 25/1/2013 Xem online | |
Episode 005 25/1/2013 Xem online | |
Episode 004 25/1/2013 Xem online | |
Episode 003 25/1/2013 Xem online | |
Episode 002 25/1/2013 Xem online | |
Episode 001 25/1/2013 Xem online | |
Hình ảnh
 
Liên kết liên quan