Thông tin anime Super Seishun Brothers
 
Super Seishun Brothers

Thể loại: Comedy Daily life Manga Shoujo

Nhóm sub: Moe-Loli

Tình trạng: Đang tiến hành           Số lượt xem: 9907           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Nội dung: chuyện 2 cặp chị em
Nhân sự: Holic-X + Ngô danh (encode)

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Super Seishun Brothers 001 24/9/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Bản sub của nhóm AnimeTVN
 
 Đến trang gốc (vào đây để theo dõi bản sub này)
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Episode 014 13/3/2014 Xem online | DL HQ (1) (2) |
Episode 013 13/3/2014 Xem online | DL HQ (1) (2) |
Episode 012 13/3/2014 Xem online | DL HQ (1) (2) |
Episode 011 13/3/2014 Xem online | DL HQ (1) (2) |
Episode 010 13/3/2014 Xem online | DL HQ (1) (2) |
Episode 009 13/3/2014 Xem online | DL HQ (1) (2) |
Episode 008 13/3/2014 Xem online | DL HQ (1) (2) |
Episode 007 13/3/2014 Xem online | DL HQ (1) (2) |
Episode 006 13/3/2014 Xem online | DL HQ (1) (2) |
Episode 005 13/3/2014 Xem online | DL HQ (1) (2) |
Episode 004 13/3/2014 Xem online | DL HQ (1) (2) |
Episode 003 13/3/2014 Xem online | DL HQ (1) (2) |
Episode 002 13/3/2014 Xem online | DL HQ (1) (2) |
Episode 001 13/3/2014 Xem online | DL HQ (1) (2) |