Thông tin anime Smile Precure!
 
Smile Precure!

Thể loại: Mahou Shoujo Shoujo

Nhóm sub: LKMD

Tình trạng: Đang tiến hành           Số lượt xem: 73160           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Dạng: TV Series
Số tập: ???
Thời gian chiếu: 05.02.2012 - ???

Đâu đó trong vũ trụ này, tồn tại một vùng đất mang tên Marchen, nơi những nhân vật tốt trong truyện cổ tích sống với nhau! Ở phía tận cùng của thế giới này tồn tại vương quốc Bad End (Tạm dịch là Vương quốc Kết Thúc Xấu) nơi các nhân vật xấu sống với nhau! Một ngày nọ, hoàng đế của vương quốc Kết Thúc Xấu, Pierrot, đã tiến hành xâm lược vùng đất Marchen và phong ấn Nữ hoàng, trong khi thuộc hạ của hắn đi khắp các thế giới để thu thập nguồn năng lượng xấu và mang lại những kết thúc tệ hại nhất cho các thế giới đó.
 
Để hồi sinh nữ hoàng và ngăn chặn kết thúc tệ hại nhất xảy ra, Candy, một tiểu tiên của vùng đất Marchen đã được 5 ánh sáng dẫn đường đến Trái Đất và tại đây, Candy đã gặp Miyuki Hoshizora, một học sinh vừa chuyển về học tại trường Nainarogaoka, người đã đi trễ trong ngày đầu nhập học…

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Smile Precure! Ep 20 29/6/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Smile Precure! Ep 19 25/6/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Smile Precure! Ep 18 13/6/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Smile Precure! Ep 17 13/6/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Smile Precure! Ep 16 13/6/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Smile Precure! Ep 15 13/6/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Smile Precure! Ep 14 13/6/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Smile Precure! Ep 13 13/6/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Smile Precure! Ep 12 13/6/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Smile Precure! Ep 11 21/4/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Smile Precure! Ep 10 16/4/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Smile Precure! Ep 09 5/4/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Smile Precure! Ep 08 28/3/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Smile Precure! Ep 07 24/3/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Smile Precure! Ep 06 24/3/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Smile Precure! Ep 05 24/3/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Smile Precure! Ep 04 24/3/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Smile Precure! Ep 03 24/3/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Smile Precure! Ep 02 24/3/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Smile Precure! Ep 01 24/3/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bản sub của nhóm Orochi-FS
Bản sub của nhóm hunter2x
 
 Đến trang gốc (vào đây để theo dõi bản sub này)
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Ep 048 3/3/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 047 3/3/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 046 3/3/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 045 3/3/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 044 3/3/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 043 28/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 042 28/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 041 28/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 040 28/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 039 28/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 038 28/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 037 28/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 036 28/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 035 28/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 034 28/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 033 28/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 032 28/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 031 27/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 030 25/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 029 25/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 028 25/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 027 25/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 026 25/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 025 25/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 024 25/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 023 25/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 022 25/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 021 25/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 020 25/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 019 25/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 018 24/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 017 24/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 016 23/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 015 22/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 014 21/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 013 21/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 012 21/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 011 21/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 010 21/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 009 20/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 008 19/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 007 18/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 006 17/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 005 16/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 004 16/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 003 15/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 002 14/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Ep 001 14/2/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ