Thông tin anime Shingeki no Kyojin
 
Shingeki no Kyojin

Thể loại: Action Drama Fantasy Super Power

Nhóm sub: Vnsharing Fansub - HFC

Tình trạng: Đang tiến hành           Số lượt xem: 161204           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Tên: Shingeki no kyonjin - 進撃の巨人 - Cuộc chiến với người khổng lồ

Thể loại: Tv Series

Số tập: Chả biết

Ngày chiếu: 7-4-2013 tới dd-mm-yy.

Thể loại: Action, Drama, Fantasy, Super Power.

Rating: 17+

Staff:
Konnisekai - Edit + Kara + Encode + Upload + (Translate)
Nhoxvulilom - Translavete
.(C)hill.: Upload
Script from: Commie FS | gg FS

 

Thảo luận + Download : http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=586390

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Shingeki no Kyojin Ep 025 4/10/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Shingeki no Kyojin Ep 024 25/9/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Shingeki no Kyojin Ep 023 17/9/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Shingeki no Kyojin Ep 022 9/9/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Shingeki no Kyojin Ep 021 7/9/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Shingeki no Kyojin Ep 020 27/8/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Shingeki no Kyojin Ep 019 25/8/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Shingeki no Kyojin Ep 018 13/8/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Shingeki no Kyojin Ep 017 7/8/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Shingeki no Kyojin Ep 016 30/7/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Shingeki no Kyojin Ep 015 24/7/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Shingeki no Kyojin Ep 014 18/7/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Shingeki no Kyojin Ep 013 3/7/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Shingeki no Kyojin Ep 012 25/6/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Shingeki no Kyojin Ep 011 18/6/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Shingeki no Kyojin Ep 010 10/6/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Shingeki no Kyojin Ep 009 2/6/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Shingeki no Kyojin Ep 008 27/5/2013 Xem online | | DL MQ
Shingeki no Kyojin Ep 007 31/5/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Shingeki no Kyojin Ep 006 31/5/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Shingeki no Kyojin Ep 005 31/5/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Shingeki no Kyojin Ep 004 29/5/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Shingeki no Kyojin Ep 003 29/5/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Shingeki no Kyojin Ep 002 29/5/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Shingeki no Kyojin Ep 001 29/5/2013 Xem online | DL HQ | DL MQ
Bản sub của nhóm YamiSora
 
 Đến trang gốc (vào đây để theo dõi bản sub này)
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Ep 025 [END] 14/10/2013 Xem online | DL HQ |
Ep 024 14/10/2013 Xem online | DL HQ |
Ep 023 24/9/2013 Xem online | DL HQ |
Ep 022 24/9/2013 Xem online | DL HQ |
Ep 021 24/9/2013 Xem online | DL HQ |
Ep 020 24/9/2013 Xem online | DL HQ |
Ep 019 24/9/2013 Xem online | DL HQ |
Ep 018 20/8/2013 Xem online | DL HQ |
Ep 017 20/8/2013 Xem online | DL HQ |
Ep 016 20/8/2013 Xem online | DL HQ |
Ep 015 26/7/2013 Xem online | DL HQ |
Ep 014 20/7/2013 Xem online | DL HQ |
Ep 013.5 15/7/2013 Xem online | DL HQ |
Ep 013 15/7/2013 Xem online | DL HQ |
Ep 012 15/7/2013 Xem online | DL HQ |
Ep 011 20/6/2013 Xem online | DL HQ |
Ep 010 20/6/2013 Xem online | DL HQ |
Ep 009 14/6/2013 Xem online | DL HQ |
Ep 008 3/6/2013 Xem online | DL HQ |
Ep 007 3/6/2013 Xem online | DL HQ |
Ep 006 3/6/2013 Xem online | DL HQ |
Ep 005 3/6/2013 Xem online | DL HQ |
Ep 004 3/6/2013 Xem online | DL HQ |
Ep 003 24/4/2013 Xem online | DL HQ |
Ep 002 17/4/2013 Xem online | DL HQ |
Ep 001 8/4/2013 Xem online | DL HQ |
Bản sub của nhóm Kido
 
 Đến trang gốc (vào đây để theo dõi bản sub này)
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Ep 001 10/4/2013 Xem online | | DL MQ (1) (2)
Bản sub của nhóm Zing Fansub
 
 Đến trang gốc (vào đây để theo dõi bản sub này)
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Episode 025 30/8/2014 Xem online | |
Episode 024 30/8/2014 Xem online | |
Episode 023 30/8/2014 Xem online | |
Episode 022 30/8/2014 Xem online | |
Episode 021 30/8/2014 Xem online | |
Episode 020 30/8/2014 Xem online | |
Episode 019 30/8/2014 Xem online | |
Episode 018 30/8/2014 Xem online | |
Episode 017 30/8/2014 Xem online | |
Episode 016 30/8/2014 Xem online | |
Episode 015 30/8/2014 Xem online | |
Episode 014 30/8/2014 Xem online | |
Episode 013 30/8/2014 Xem online | |
Episode 012 30/8/2014 Xem online | |
Episode 011 30/8/2014 Xem online | |
Episode 010 30/8/2014 Xem online | |
Episode 009 30/8/2014 Xem online | |
Episode 008 30/8/2014 Xem online | |
Episode 007 30/8/2014 Xem online | |
Episode 006 30/8/2014 Xem online | |
Episode 005 30/8/2014 Xem online | |
Episode 004 30/8/2014 Xem online | |
Episode 003 30/8/2014 Xem online | |
Episode 002 30/8/2014 Xem online | |
Episode 001 30/8/2014 Xem online | |
Bản sub của nhóm Nyaa-Fansub
 
 Đến trang gốc (vào đây để theo dõi bản sub này)
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Ep 025 [END] 11/10/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 024 11/10/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 023 29/9/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 022 29/9/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 021 25/9/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 020 25/9/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 019 22/9/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 018 21/8/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 017 6/8/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 016 6/8/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 015 25/7/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 014 20/7/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 013.5 12/7/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 013 5/7/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 012 5/7/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 011 5/7/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 010 17/6/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 009 3/6/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 008 2/6/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 007 2/6/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 006 13/5/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 005 10/5/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 004 30/4/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 003 26/4/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 002 23/4/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 001 23/4/2013 Xem online | | DL MQ
Bản sub của nhóm Sukide
 
 Đến trang gốc (vào đây để theo dõi bản sub này)
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Ep 25 29/9/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 24 22/9/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 23 15/9/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 22 10/9/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 21 1/9/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 20 27/8/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 19 20/8/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 18 12/8/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 17 5/8/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 16 30/7/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 15 22/7/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 14 15/7/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 13.5 8/7/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 13 2/7/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 12 24/6/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 11 18/6/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 10 17/6/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 09 17/6/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 08 17/6/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 07 17/6/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 06 17/6/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 05 17/6/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 04 17/6/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 03 17/6/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 02 17/6/2013 Xem online | | DL MQ
Ep 01 17/6/2013 Xem online | | DL MQ