Thông tin anime Pokemon Season 2
 
Pokemon Season 2

Thể loại: Comedy Fantasy Proxy Battles Shounen Vdub

Nhóm sub: Yumei-Anime

Tình trạng: Đã hoàn thành           Số lượt xem: 143174           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Từ ep 83 - 118. Tiếp tục tham gia giải đấu và kết thúc vùng cũ :|

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Pokemon Season 2 Episode 118 31/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 117 31/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 116 31/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 115 31/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 114 31/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 113 31/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 112 31/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 111 31/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 110 31/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 109 31/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 108 31/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 107 31/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 106 31/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 105 31/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 104 31/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 103 31/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 102 31/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 101 31/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 100 30/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 099 30/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 098 30/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 097 30/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 096 30/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 095 30/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 094 30/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 093 30/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 092 30/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 091 30/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 090 30/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 089 30/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 088 30/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 087 30/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 086 30/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 085 30/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 084 30/7/2014 Xem online | |
Pokemon Season 2 Episode 083 30/7/2014 Xem online | |
Hình ảnh