Thông tin anime Pokemon Season 2
 
Pokemon Season 2

Thể loại: Comedy Fantasy Proxy Battles Shounen Vdub

Nhóm sub: Yumei-Anime

Tình trạng: Đã hoàn thành           Số lượt xem: 131437           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Từ ep 83 - 118. Tiếp tục tham gia giải đấu và kết thúc vùng cũ :|

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Pokemon Season 2 Episode 118 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 117 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 116 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 115 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 114 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 113 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 112 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 111 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 110 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 109 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 108 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 107 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 106 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 105 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 104 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 103 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 102 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 101 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 100 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 099 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 098 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 097 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 096 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 095 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 094 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 093 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 092 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 091 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 090 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 089 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 088 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 087 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 086 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 085 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 084 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Pokemon Season 2 Episode 083 28/4/2013 Xem online | | DL MQ
Hình ảnh