Thông tin anime Pokemon Season 14
 
Pokemon Season 14

Thể loại: Adventure Fantasy Proxy Battles Shounen Vdub

Nhóm sub: Yumei-Anime

Tình trạng: Đã hoàn thành           Số lượt xem: 1039939           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Pokemon: Best Wishes!  được làm dựa trên game Pokemon : Black & White. Takeshi và Hikari đã rời khỏi nhóm, Satoshi tiếp tục cuộc hành trình đến vùng mới Issho và có sự gia nhập của 2 thành viên mới là Iris và Dent.

Season 14 sẽ bắt đầu từ ep 661

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Pokemon Season 14 Episode 746 5/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 745 5/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 744 5/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 743 5/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 742 5/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 741 5/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 740 5/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 739 5/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 738 5/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 737 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 736 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 735 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 734 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 733 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 732 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 731 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 730 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 729 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 728 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 727 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 726 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 725 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 724 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 723 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 722 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 721 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 720 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 719 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 718 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 717 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 716 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 715 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 714 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 713 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 712 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 711 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 710 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 709 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 708 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 707 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 706 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 705 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 704 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 703 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 702 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 701 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 700 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 699 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 698 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 697 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 696 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 695 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 694 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 693 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 692 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 691 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 690 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 689 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 688 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 687 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 686 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 685 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 683684 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 682 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 681 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 680 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 679 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 678 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 677 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 676 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 675 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 674 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 673 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 672 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 671 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 670 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 669 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 668 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 667 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 666 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 665 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 664 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 663 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 662 2/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 14 Episode 661 2/8/2014 Xem online | |