Thông tin anime Pokemon Season 12
 
Pokemon Season 12

Thể loại: Action Adventure Anthropomorphism Fantasy Proxy Battles

Nhóm sub: Yumei-Anime

Tình trạng: Đang tiến hành           Số lượt xem: 453821           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Tiếp tục kiếm đủ 8 huy hiệu để tham gia liên minh Shin'ou

 

Season 12 bắt đầu từ Ep 565 - 625

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Pokemon Season 12 Episode 626 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 625 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 624 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 623 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 622 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 621 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 620 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 619 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 618 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 617 23/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 616 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 615 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 614 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 613 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 612 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 611 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 610 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 609 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 608 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 607 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 606 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 605 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 604 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 603 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 602 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 601 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 600 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 599 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 598 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 597 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 596 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 595 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 594 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 593 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 592 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 591 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 590 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 589 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 588 23/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 587 23/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 586 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 585 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 584 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 583 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 582 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 581 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 580 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 579 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 578 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 577 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 576 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 575 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 574 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 573 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 572 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 571 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 570 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 569 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 568 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 567 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 566 22/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 12 Episode 565 22/8/2014 Xem online | |
Hình ảnh