Thông tin anime Pokemon Season 11
 
Pokemon Season 11

Thể loại: Action Anthropomorphism Fantasy Proxy Battles

Nhóm sub: Yumei-Anime

Tình trạng: Đã hoàn thành           Số lượt xem: 1077158           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Nội Dung: ( Anh 33 - dựa theo anidb.net )

Hikari là cô gái tròn 10 tuổi , muốn trở thành điều phối viên hàng đầu giống như mẹ cô ấy. Cô chọn pokemon khởi đầu là Pochama sau khi cứu nó khỏi các đòn tấn công của đàn Ariado. Trong khi đó , sau khi chinh phục được Battle Frontier và có động lực khi thua Shigeru, Satoshi chuẩn bị lên đường đến vùng Shin'ou. Ở đó , cậu gặp Hikari và người bạn cũ là Takeshi.
Hikari - mục tiêu trở thành điều phối viên hàng đầu ---- Satoshi - mục tiêu trở thành bậc thầy pokemon, chiến thằng ở liên minh Shinnou và phiêu lưu ở vùng đất Shin'ou , gặp nhiều pokemon mới. Câu chuyện vẫn tiếp tục 

Phần 11 từ ep 470 -564  

btw: giới thiệu mệt quá 

 

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Pokemon Season 11 Episode 564 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 563 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 562 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 561 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 560 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 559 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 558 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 557 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 556 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 555 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 554 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 553 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 552 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 551 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 550 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 549 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 548 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 547 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 546 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 545 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 544 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 543 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 542 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 541 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 540 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 539 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 538 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 537 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 536 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 535 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 534 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 533 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 532 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 531 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 530 8/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 529 8/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 528 8/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 527 8/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 526 8/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 525 8/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 524 8/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 523 8/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 522 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 521 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 520 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 519 8/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 518 8/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 517 8/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 516 8/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 515 8/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 514 8/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 513 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 512 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 511 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 510 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 509 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 508 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 507 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 506 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 505 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 504 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 503 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 502 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 501 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 500 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 499 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 498 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 497 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 496 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 495 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 494 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 493 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 492 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 491 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 490 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 489 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 488 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 487 8/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 486 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 485 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 484 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 483 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 482 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 481 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 480 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 479 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 478 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 477 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 476 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 475 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 475 8/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 473 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 472 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 471 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 11 Episode 470 1/8/2014 Xem online | |
Hình ảnh