Thông tin anime Pokemon Season 10
 
Pokemon Season 10

Thể loại: Comedy Fantasy Shounen Vdub

Nhóm sub: Yumei-Anime

Tình trạng: Đã hoàn thành           Số lượt xem: 205979           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Phần 10 là những tập cuối cùng trong hành trình cùng 2 chị em Haruka, Masato, chúng ta sắp chia tay họ và phiêu lưu cùng người bạn mới Hikari ở phần 11.

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Pokemon Season 10 Episode 469 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 10 Episode 468 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 10 Episode 467 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 10 Episode 466 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 10 Episode 465 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 10 Episode 464 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 10 Episode 463 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 10 Episode 462 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 10 Episode 461 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 10 Episode 460 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 10 Episode 459 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 10 Episode 458 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 10 Episode 457 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 10 Episode 456 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 10 Episode 455 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 10 Episode 454 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 10 Episode 453 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 10 Episode 452 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 10 Episode 451 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 10 Episode 450 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 10 Episode 449 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 10 Episode 448 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 10 Episode 447 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 10 Episode 446 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 10 Episode 445 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 10 Episode 444 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 10 Episode 443 1/8/2014 Xem online | |