Thông tin anime Pokemon Season 9
 
Pokemon Season 9

Thể loại: Comedy Fantasy Shounen Vdub

Nhóm sub: Yumei-Anime

Tình trạng: Đã hoàn thành           Số lượt xem: 146658           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Bắt đầu từ ep 412 - 442. Tham gia liên minh Battle Frontier

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Pokemon Season 9 Episode 442 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 441 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 440 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 439 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 438 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 437 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 436 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 435 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 434 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 433 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 432 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 431 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 430 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 429 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 428 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 427 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 426 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 425 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 424 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 423 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 422 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 421 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 420 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 419 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 418 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 417 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 416 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 415 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 414 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 413 1/8/2014 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 412 1/8/2014 Xem online | |
Hình ảnh