Thông tin anime Pokemon Season 9
 
Pokemon Season 9

Thể loại: Comedy Fantasy Shounen Vdub

Nhóm sub: Yumei-Anime

Tình trạng: Đã hoàn thành           Số lượt xem: 139469           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Bắt đầu từ ep 412 - 442. Tham gia liên minh Battle Frontier

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Pokemon Season 9 Episode 442 12/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 441 12/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 440 12/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 439 12/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 438 12/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 437 12/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 436 12/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 435 12/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 434 12/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 433 12/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 432 12/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 431 12/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 430 12/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 429 12/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 428 12/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 427 12/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 426 12/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 425 12/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 424 12/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 423 12/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 422 12/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 421 12/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 420 12/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 419 12/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 418 12/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 417 12/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 416 12/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 415 12/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 414 12/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 413 12/4/2013 Xem online | |
Pokemon Season 9 Episode 412 12/4/2013 Xem online | |
Hình ảnh