Thông tin anime Naruto Shippuuden
 
Naruto Shippuuden

Thể loại: Action Adventure Comedy Drama Manga Shounen

Nhóm sub: Clip-sub

Tình trạng: Đang tiến hành           Số lượt xem: 4545866           Theo dõi anime này

Sơ lược:

12 năm trước, hồ ly 9 đuôi tấn công làng ninja Mộc Diệp, Hokage Đệ Tứ đã đánh bại và phong ấn vào cậu bé Naruto.Từ đó, Naruto bị mọi người xa lánh, vậy nên cậu tìm ra cách được thừa nhận và chú ý duy nhất – qua các trò phá phách và nghịch ngợm.Câu chuyện chính bám theo sự trưởng thành và tiến bộ của Naruto và bạn cậu khi làm ninja, và nhấn mạnh mối quan hệ giữa họ và sự ảnh hưởng của quá khứ đến tính cách họ. Naruto tìm được hai người bạn đồng hành cùng là Uchiha Sasuke và Haruno Sakura,
cuộc phiêu lưu bắt đầu.

Bạn nào cần link down thì vào đây nha : http://clip-sub.com/naruto-shippuuden/

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Naruto Shippuuden Episode 379 14/10/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 378 14/10/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 375-377 14/10/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 375 1/10/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 374 1/10/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 373 1/10/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 372 21/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 371 21/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 370 21/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 369 21/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 368 21/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 367 21/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 366 23/7/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 365 23/7/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 364 23/7/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 363 5/6/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 362 5/6/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 361 5/6/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 360 2/5/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 359 2/5/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 358 2/5/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 357 2/5/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 356 3/4/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 355 3/4/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 353-354 3/4/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 352 3/4/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 351 2/3/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 350 2/3/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 349 2/3/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 348 12/2/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 346-347 12/2/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 345 26/1/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 344 26/1/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 343 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 342 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 341 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 340 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 339 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 338 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 337 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 336 4/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 335 4/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 334 4/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 333 4/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 332 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 331 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 330 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 329 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 327-328 3/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 326 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 325 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 324 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 323 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 322 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 321 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 320 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 319 4/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 318 4/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 317 4/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 316 4/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 315 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 314 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 313 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 312 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 311 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 310 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 309 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 308 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 307 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 306 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 305 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 304 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 303 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 302 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 301 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 300 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 299 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 298 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 297 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 296 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 295 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 294 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 293 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 292 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 291 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 290 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 289 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 288 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 287 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 286 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 285 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 284 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 283 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 282 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 281 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 280 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 279 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 278 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 277 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 276 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 275 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 274 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 273 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 272 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 271 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 270 4/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 269 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 268 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 267 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 266 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 265 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 264 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 263 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 262 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 261 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 260 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 259 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 258 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 257 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 256 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 255 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 254 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 253 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 252 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 251 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 250 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 249 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 248 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 247 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 246 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 245 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 244 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 243 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 242 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 241 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 240 3/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 239 4/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 238 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 237 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 236 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 235 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 234 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 233 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 232 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 231 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 230 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 229 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 228 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 227 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 226 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 225 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 224 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 223 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 222 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 221 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 220 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 219 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 218 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 217 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 216 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 215 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 214 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 213 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 212 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 211 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 210 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 209 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 208 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 207 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 206 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 205 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 204 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 203 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 202 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 201 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 200 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 199 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 197-198 2/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 196 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 195 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 194 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 193 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 192 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 191 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 190 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 189 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 187-188 2/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 186 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 185 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 184 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 183 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 182 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 181 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 180 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 179 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 178 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 177 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 176 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 175 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 174 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 173 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 172 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 170-171 2/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 169 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 168 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 167 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 166 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 165 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 164 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 163 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 162 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 161 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 160 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 159 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 158 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 157 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 156 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 154-155 2/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 152-153 2/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 151 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 150 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 149 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 148 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 147 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 146 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 145 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 144 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 143 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 142 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 141 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 140 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 139 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 138 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 137 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 135-136 2/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 134 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 133 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 132 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 131 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 129-130 2/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 127-128 2/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 126 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 125 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 124 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 123 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 122 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 121 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 119-120 2/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 118 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 117 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 116 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 115 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 114 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 113 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 112 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 111 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 110 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 109 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 108 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 107 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 106 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 105 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 103-104 2/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 101-102 2/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 100 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 099 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 098 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 097 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 096 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 095 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 094 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 093 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 092 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 091 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 090 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 089 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 088 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 086-087 2/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 085 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 084 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 083 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 082 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 081 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 080 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 078-079 2/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 076-77 2/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 075 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 074 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 073 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 072 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 071 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 070 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 068-069 2/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 067 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 066 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 064-065 2/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 063 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 062 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 061 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 059 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 057-058 2/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 056 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 055 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 053-054 2/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 051-052 2/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 050 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 049 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 048 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 047 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 046 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 045 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 044 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 043 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 042 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 040-041 2/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 039 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 038 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 036-037 2/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 035 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 034 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 033 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 032 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 031 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 029-030 2/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 028 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 027 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 026 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 025 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 024 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 023 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 022 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 021 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 020 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 019 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 018 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 017 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 016 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 015 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 014 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 013 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 012 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 011 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 010 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 008-009 2/8/2014 Xem online | DL HQ | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 007 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 006 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 005 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 004 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 003 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 002 2/8/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 001 2/8/2014 Xem online | |
Bản sub của nhóm AnimeTVN
 
 Đến trang gốc (vào đây để theo dõi bản sub này)
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
371 12/8/2014 Xem online | | DL MQ
370 31/7/2014 Xem online | | DL MQ
369 28/7/2014 Xem online | | DL MQ
368 10/7/2014 Xem online | | DL MQ
367 3/7/2014 Xem online | | DL MQ
366 20/6/2014 Xem online | | DL MQ
365 13/6/2014 Xem online | | DL MQ
364 5/6/2014 Xem online | | DL MQ
363 22/5/2014 Xem online | | DL MQ
362 15/5/2014 Xem online | DL HQ |
361 9/5/2014 Xem online | DL HQ |
360 24/4/2014 Xem online | DL HQ |
359 17/4/2014 Xem online | DL HQ |
358 10/4/2014 Xem online | DL HQ |
357 3/4/2014 Xem online | DL HQ |
356 1/4/2014 Xem online | DL HQ |
355 1/4/2014 Xem online | DL HQ |
354 1/4/2014 Xem online | DL HQ |
353 1/4/2014 Xem online | DL HQ |