Thông tin anime Naruto Shippuuden
 
Naruto Shippuuden

Thể loại: Action Adventure Comedy Drama Manga Shounen

Nhóm sub: Clip-sub

Tình trạng: Đang tiến hành           Số lượt xem: 4245033           Theo dõi anime này

Sơ lược:

12 năm trước, hồ ly 9 đuôi tấn công làng ninja Mộc Diệp, Hokage Đệ Tứ đã đánh bại và phong ấn vào cậu bé Naruto.Từ đó, Naruto bị mọi người xa lánh, vậy nên cậu tìm ra cách được thừa nhận và chú ý duy nhất – qua các trò phá phách và nghịch ngợm.Câu chuyện chính bám theo sự trưởng thành và tiến bộ của Naruto và bạn cậu khi làm ninja, và nhấn mạnh mối quan hệ giữa họ và sự ảnh hưởng của quá khứ đến tính cách họ. Naruto tìm được hai người bạn đồng hành cùng là Uchiha Sasuke và Haruno Sakura,
cuộc phiêu lưu bắt đầu.

Bạn nào cần link down thì vào đây nha : http://clip-sub.com/naruto-shippuuden/

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Naruto Shippuuden Episode 366 23/7/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 365 23/7/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 364 23/7/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 363 5/6/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 362 5/6/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 361 5/6/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 360 2/5/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 359 2/5/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 358 2/5/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 357 2/5/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 356 3/4/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 355 3/4/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 353-354 3/4/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 352 3/4/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 351 2/3/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 350 2/3/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 349 2/3/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 348 12/2/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 346-347 12/2/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 345 26/1/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 344 26/1/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 343 6/1/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 342 6/1/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 341 6/1/2014 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 340 3/12/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 339 3/12/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 338 3/12/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 337 10/11/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 336 7/11/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 335 7/11/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 334 7/11/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 333 7/11/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 332 3/10/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 331 3/10/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 330 3/10/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 329 12/9/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 327-328 6/9/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 326 28/8/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 325 20/8/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 324 12/8/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 323 7/8/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 322 7/8/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 321 23/7/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 320 15/7/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 319 4/7/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 318 4/7/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 317 21/6/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 316 21/6/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 315 4/6/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 314 2/6/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 313 2/6/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 312 15/5/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 311 7/5/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 310 7/5/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 309 21/4/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 308 21/4/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 307 6/4/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 306 31/3/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 305 22/3/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 304 16/3/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 303 8/3/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 302 2/3/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 301 28/2/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 300 28/2/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 299 18/2/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 298 14/2/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 297 31/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 296 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 295 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 294 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 293 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 292 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 291 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 290 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 289 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 288 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 287 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 286 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 285 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 284 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 283 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 282 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 281 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 280 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 279 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 278 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 277 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 276 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 275 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 274 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 273 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 272 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 271 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 270 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 269 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 268 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 267 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 266 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 265 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 264 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 263 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 262 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 261 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 260 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 259 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 258 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 257 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 256 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 255 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 254 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 253 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 252 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 251 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 250 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 249 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 248 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 247 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 246 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 245 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 244 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 243 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 242 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 241 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 240 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 239 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 238 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 237 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 236 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 235 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 234 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 233 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 232 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 231 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 230 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 229 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 228 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 227 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 226 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 225 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 224 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 223 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 221-222 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 220 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 219 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 218 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 217 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 216 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 215 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 214 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 213 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 212 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 211 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 210 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 209 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 208 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 207 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 206 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 205 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 204 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 203 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 202 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 201 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 200 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 199 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 197-198 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 196 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 195 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 194 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 193 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 192 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 191 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 190 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 189 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 187-188 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 186 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 185 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 184 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 183 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 182 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 181 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 180 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 179 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 178 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 177 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 176 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 175 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 174 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 173 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 172 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 170-171 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 169 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 168 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 167 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 166 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 165 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 164 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 163 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 162 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 161 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 160 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 159 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 158 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 157 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 156 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 154-155 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 152-153 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 151 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 150 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 149 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 148 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 147 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 146 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 145 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 144 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 143 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 142 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 141 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 140 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 139 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 138 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 137 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 135-136 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 134 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 133 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 132 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 131 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 129-130 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 127-128 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 126 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 125 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 124 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 123 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 122 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 121 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 119-120 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 118 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 117 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 116 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 115 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 114 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 113 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 112 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 111 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 110 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 109 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 108 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 107 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 106 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 105 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 103-104 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 101-102 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 100 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 099 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 098 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 097 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 096 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 095 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 094 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 093 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 092 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 091 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 090 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 089 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 088 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 086-087 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 085 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 084 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 083 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 082 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 081 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 080 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 078-079 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 076-077 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 075 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 074 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 073 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 072 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 071 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 070 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 068-069 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 067 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 066 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 064-065 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 063 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 062 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 061 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 060 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 059 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 057-058 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 056 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 055 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 053-054 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 051-052 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 050 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 049 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 048 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 047 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 046 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 045 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 044 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 043 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 042 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 040-041 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 039 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 038 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 036-037 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 035 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 034 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 033 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 032 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 031 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 029-030 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 028 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 027 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 026 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 025 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 024 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 023 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 022 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 021 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 020 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 019 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 018 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 017 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 016 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 015 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 014 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 013 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 012 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 011 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 010 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 008-009 23/1/2013 Xem online | | DL MQ
Naruto Shippuuden Episode 007 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 006 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 005 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 004 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 003 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 002 23/1/2013 Xem online | |
Naruto Shippuuden Episode 001 23/1/2013 Xem online | |
Bản sub của nhóm AnimeTVN
 
 Đến trang gốc (vào đây để theo dõi bản sub này)
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
370 31/7/2014 Xem online | | DL MQ
369 28/7/2014 Xem online | | DL MQ
368 10/7/2014 Xem online | | DL MQ
367 3/7/2014 Xem online | | DL MQ
366 20/6/2014 Xem online | | DL MQ
365 13/6/2014 Xem online | | DL MQ
364 5/6/2014 Xem online | | DL MQ
363 22/5/2014 Xem online | | DL MQ
362 15/5/2014 Xem online | DL HQ |
361 9/5/2014 Xem online | DL HQ |
360 24/4/2014 Xem online | DL HQ |
359 17/4/2014 Xem online | DL HQ |
358 10/4/2014 Xem online | DL HQ |
357 3/4/2014 Xem online | DL HQ |
356 1/4/2014 Xem online | DL HQ |
355 1/4/2014 Xem online | DL HQ |
354 1/4/2014 Xem online | DL HQ |
353 1/4/2014 Xem online | DL HQ |