Thông tin anime Mirai Nikki
 
Mirai Nikki

Thể loại: Action Adventure Manga Romance Shounen

Nhóm sub: YamiSora

Tình trạng: Tạm ngưng           Số lượt xem: 60894           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Thời gian chiếu : Từ 9/10/2011 đến Một ngày nào đó
Số tập : 26
Nội dung :
Có người từng nói: "Tương lai là một chân trời vô định", không ai dám chắc rồi mai sau cuộc đời sẽ xô đẩy ta về đâu. Giả sử nếu bạn có thể biết trước tương lai của mình và thay đổi nó thì liệu bạn có chấp nhận đánh liều mạng sống của mình vì điều đó không? Hãy cùng dõi theo Amano Yukiteru và cuộc chiến với định mệnh của cậu ấy nhé.
Nhân sự :
Translate : Nar-kun
Edit : Cain
Kara effect : Mazui
Encode & Upload : Mazui

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Mirai Nikki Ep 007 10/12/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Mirai Nikki Ep 006 10/12/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Mirai Nikki Ep 005 19/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Mirai Nikki Ep 004 8/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Mirai Nikki Ep 003 1/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Mirai Nikki Ep 002 29/10/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Mirai Nikki Ep 001 16/10/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bản sub của nhóm ATeam
 
 Đến trang gốc (vào đây để theo dõi bản sub này)
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Ep 10 18/12/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Ep 09 18/12/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Ep 08 18/12/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Ep 07 18/12/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Ep 06 18/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Ep 05 8/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Ep 04 1/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Ep 03 27/10/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Ep 02 24/10/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Ep 01 11/10/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bản sub của nhóm Zing Fansub
 
 Đến trang gốc (vào đây để theo dõi bản sub này)
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
026 END 18/4/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
025 18/4/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
024 17/4/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
023 17/4/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
022 17/4/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
021 17/4/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
020 17/4/2012 Xem online | | DL MQ
019 17/4/2012 Xem online | | DL MQ
018 17/4/2012 Xem online | | DL MQ
017 17/4/2012 Xem online | | DL MQ
016 16/4/2012 Xem online | | DL MQ
015 16/4/2012 Xem online | | DL MQ
014 28/2/2012 Xem online | | DL MQ
013 27/2/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
012 27/2/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
011 27/2/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
010 27/2/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
009 27/2/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
008 26/2/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
007 26/2/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
006 26/2/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
005 26/2/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
004 26/2/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
003 26/2/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
002 26/2/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
001 26/2/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Hình ảnh