Thông tin anime Mirai Nikki
 
Mirai Nikki

Thể loại: Action Adventure Manga Romance Shounen

Nhóm sub: YamiSora

Tình trạng: Tạm ngưng           Số lượt xem: 66183           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Thời gian chiếu : Từ 9/10/2011 đến Một ngày nào đó
Số tập : 26
Nội dung :
Có người từng nói: "Tương lai là một chân trời vô định", không ai dám chắc rồi mai sau cuộc đời sẽ xô đẩy ta về đâu. Giả sử nếu bạn có thể biết trước tương lai của mình và thay đổi nó thì liệu bạn có chấp nhận đánh liều mạng sống của mình vì điều đó không? Hãy cùng dõi theo Amano Yukiteru và cuộc chiến với định mệnh của cậu ấy nhé.
Nhân sự :
Translate : Nar-kun
Edit : Cain
Kara effect : Mazui
Encode & Upload : Mazui

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Mirai Nikki Ep 007 10/12/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Mirai Nikki Ep 006 10/12/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Mirai Nikki Ep 005 19/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Mirai Nikki Ep 004 8/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Mirai Nikki Ep 003 1/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Mirai Nikki Ep 002 29/10/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Mirai Nikki Ep 001 16/10/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bản sub của nhóm ATeam
 
 Đến trang gốc (vào đây để theo dõi bản sub này)
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Ep 10 18/12/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Ep 09 18/12/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Ep 08 18/12/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Ep 07 18/12/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Ep 06 18/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Ep 05 8/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Ep 04 1/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Ep 03 27/10/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Ep 02 24/10/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Ep 01 11/10/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bản sub của nhóm Zing Fansub
 
 Đến trang gốc (vào đây để theo dõi bản sub này)
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Episode 026 24/8/2014 Xem online | |
Episode 025 24/8/2014 Xem online | |
Episode 024 24/8/2014 Xem online | |
Episode 023 24/8/2014 Xem online | |
Episode 022 24/8/2014 Xem online | |
Episode 021 24/8/2014 Xem online | |
Episode 020 24/8/2014 Xem online | |
Episode 019 24/8/2014 Xem online | |
Episode 018 24/8/2014 Xem online | |
Episode 017 24/8/2014 Xem online | |
Episode 016 24/8/2014 Xem online | |
Episode 015 24/8/2014 Xem online | |
Episode 014 24/8/2014 Xem online | |
Episode 013 24/8/2014 Xem online | |
Episode 012 24/8/2014 Xem online | |
Episode 011 24/8/2014 Xem online | |
Episode 010 24/8/2014 Xem online | |
Episode 009 24/8/2014 Xem online | |
Episode 008 24/8/2014 Xem online | |
Episode 007 24/8/2014 Xem online | |
Episode 006 24/8/2014 Xem online | |
Episode 005 24/8/2014 Xem online | |
Episode 004 24/8/2014 Xem online | |
Episode 003 24/8/2014 Xem online | |
Episode 002 24/8/2014 Xem online | |
Episode 001 24/8/2014 Xem online | |
Hình ảnh