Download (Save as...): 1280x720.mp4 - 640x360.mp4 - 320x180.3gp
 
Nếu tập bạn đang tìm không có, hãy thử chuyển sang nhóm sub khác.
Nếu Anime load chậm hãy Pause chờ 1 tí rồi Play lại hoặc thử chọn Server khác.

Mẹo: Muốn xem nhanh không phải chờ thì khi đang xem tập 1, các bạn nên mở 1 tab mới cho tập 2 và Play, sau đó Pause lại để nó load tập 2 trước. Riêng host TRUONGXUA chỉ được xem mỗi lần 1 tập!
 
     
 
 
[ Lên trên ]