Thông tin anime Kuroko no Basket 2
 
Kuroko no Basket 2

Thể loại: Comedy Shounen Sports

Nhóm sub: Kido

Tình trạng: Đang tiến hành           Số lượt xem: 230010           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Tiếp nối SS1, SS1 ở trong 4rum Kido hoặc Miu Miu ấy :dance:

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Kuroko no Basket 2 Episode 025 22/9/2014 Xem online | |
Kuroko no Basket 2 Episode 024 22/9/2014 Xem online | |
Kuroko no Basket 2 Episode 023 22/9/2014 Xem online | |
Kuroko no Basket 2 Episode 022 22/9/2014 Xem online | |
Kuroko no Basket 2 Episode 021 22/9/2014 Xem online | |
Kuroko no Basket 2 Episode 020 22/9/2014 Xem online | |
Kuroko no Basket 2 Episode 019 22/9/2014 Xem online | |
Kuroko no Basket 2 Episode 018 22/9/2014 Xem online | |
Kuroko no Basket 2 Episode 017 22/9/2014 Xem online | |
Kuroko no Basket 2 Episode 016 22/9/2014 Xem online | |
Kuroko no Basket 2 Episode 015 22/9/2014 Xem online | |
Kuroko no Basket 2 Episode 014 22/8/2014 Xem online | DL HQ |
Kuroko no Basket 2 Episode 013 22/8/2014 Xem online | DL HQ |
Kuroko no Basket 2 Episode 012 22/8/2014 Xem online | DL HQ |
Kuroko no Basket 2 Episode 011 22/8/2014 Xem online | DL HQ |
Kuroko no Basket 2 Episode 010 22/8/2014 Xem online | DL HQ |
Kuroko no Basket 2 Episode 009 22/8/2014 Xem online | DL HQ |
Kuroko no Basket 2 Episode 008 22/8/2014 Xem online | DL HQ |
Kuroko no Basket 2 Episode 007 22/8/2014 Xem online | DL HQ |
Kuroko no Basket 2 Episode 006 22/8/2014 Xem online | DL HQ |
Kuroko no Basket 2 Episode 005 22/8/2014 Xem online | DL HQ |
Kuroko no Basket 2 Episode 004 22/8/2014 Xem online | DL HQ |
Kuroko no Basket 2 Episode 003 22/8/2014 Xem online | DL HQ |
Kuroko no Basket 2 Episode 002 22/8/2014 Xem online | DL HQ |
Kuroko no Basket 2 Episode 001 22/8/2014 Xem online | DL HQ |
Bản sub của nhóm Kimi - Fansub
 
 Đến trang gốc (vào đây để theo dõi bản sub này)
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Episode 011 28/12/2013 Xem online | |
Episode 010 28/12/2013 Xem online | |
Episode 009 28/12/2013 Xem online | |
Episode 008 28/12/2013 Xem online | |
Episode 007 28/12/2013 Xem online | |
Episode 006 28/12/2013 Xem online | |
Episode 005 28/12/2013 Xem online | |
Episode 004 28/12/2013 Xem online | |
Episode 003 28/12/2013 Xem online | |
Episode 002 28/12/2013 Xem online | |
Episode 001 28/12/2013 Xem online | |