Thông tin anime Kaizoku Sentai Gokaiger
 
Kaizoku Sentai Gokaiger

Thể loại: Action Super Power

Nhóm sub: Magicknight94

Tình trạng: Đã hoàn thành           Số lượt xem: 195098           Theo dõi anime này

Sơ lược:

 

34 Super Sentai đời trước đã hy sinh sức mạnh để đẩy lùi cuộc xâm lăng của Đế quốc Zangack, sức mạnh của họ bị phân tán trong vũ trụ và được AkaRed, chiến binh đại diện cho tinh thần của các chiến binh đỏ, tập hợp lại, sau đó giao nó cho Captain Marvelous, để anh ta cùng thuỷ thủ đoàn dong buồm đi khắp vũ trụ để tìm kiếm "KHO BÁU VĨ ĐẠI NHẤT VŨ TRỤ", trong cuộc hành trình đó, họ đã phát hiện dấu vết của kho báu đó trên Trái Đất, họ quyết định đến Trái Đất mà không biết rằng Zangack đã âm mưu tái chiếm Địa Cầu. Với sức mạnh có thể biến thân thành 34 Super Sentai, cũng như được sự hướng dẫn của các đàn anh, các Gokaiger có thể đẩy lùi âm mưu của Zangack và tìm ra được bí mật của KHO BÁU VĨ ĐẠI NHẤT VŨ TRỤ không?

 

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Kaizoku Sentai Gokaiger 51 (END) 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 50 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 49 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 48 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 47 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 46 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 45 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 44 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 43 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 42 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 41 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 40 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 39 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 38 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 37 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 36 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 35 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 34 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 33 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 32 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 31 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 30 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 29 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 28 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 27 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 26 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 25 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 24 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 23 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 22 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 21 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 20 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 19 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 18 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 17 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 16 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 15 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 14 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 13 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 12 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 11 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 10 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 09 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 08 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 07 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 06 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 05 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 04 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 03 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 02 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Kaizoku Sentai Gokaiger 01 27/10/2012 Xem online | DL HQ | DL MQ
Hình ảnh