Thông tin anime Inuyasha
 
Inuyasha

Thể loại: Action Adventure Fantasy Manga Romance Shounen

Nhóm sub: H.S.P

Tình trạng: Đang tiến hành           Số lượt xem: 783598           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Câu truyện bắt đầu tại Feudal Nhật Bản, khi một tên bán yêu Inuyasha trộm Ngọc tứ hồn – viên ngọc mang lại sức mạnh hoàn toàn cho quỷ dữ. Inuyasha không thể lấy được bởi vì Kikyo, một pháp sư của làng, đã bắn mũi tên phong ấn và phong ấn Inu trên Goshinboku, một thần mộc cạnh khu rừng. Sau đó cô bị thương, Kikyo nói với em gái mình, Kaede, hỏa thiêu viên ngọc cùng với thể xác cô để ngăn nó rơi vào tay quỹ dữ.


Trong thời hiện đại tại Tokyo, một học sinh trung học tên Kagome Higurashi đang trên đường đến trường. Cô dừng tại giếng cạn ở nhà cô và tìm con mèo, Buyo. Lúc ấy cô bị một con yêu quái rệp kéo xuống giếng và rơi vào thời Sengoku của Nhật Bản.

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Inuyasha Episode 167 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 166 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 165 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 164 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 163 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 162 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 161 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 160 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 159 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 158 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 157 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 156 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 155 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 154 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 153 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 152 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 151 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 150 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 149 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 148 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 147 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 146 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 145 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 144 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 143 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 142 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 141 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 140 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 139 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 138 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 137 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 136 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 135 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 134 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 133 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 132 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 131 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 130 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 129 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 128 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 127 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 126 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 125 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 124 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 123 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 122 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 121 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 120 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 119 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 118 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 117 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 116 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 115 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 114 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 113 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 112 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 111 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 110 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 109 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 108 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 107 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 106 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 105 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 104 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 103 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 102 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 101 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 100 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 099 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 098 9/4/2013 Xem online | | DL MQ
Inuyasha Episode 097 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 096 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 095 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 094 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 093 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 092 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 091 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 090 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 089 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 088 9/4/2013 Xem online | | DL MQ
Inuyasha Episode 087 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 086 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 085 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 084 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 083 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 082 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 081 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 080 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 079 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 078 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 077 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 076 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 075 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 074 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 073 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 072 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 071 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 070 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 069 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 068 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 067 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 066 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 065 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 064 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 063 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 062 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 061 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 060 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 059 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 058 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 057 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 056 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 055 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 054 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 053 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 052 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 051 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 050 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 049 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 048 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 047 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 046 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 045 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 044 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 043 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 042 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 041 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 040 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 039 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 038 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 037 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 036 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 035 1/4/2013 Xem online | | DL MQ
Inuyasha Episode 034 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 033 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 032 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 031 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 030 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 029 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 028 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 027 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 026 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 025 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 024 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 023 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 022 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 021 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 020 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 019 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 018 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 017 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 016 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 015 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 014 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 013 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 012 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 011 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 010 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 009 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 008 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 007 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 006 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 005 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 004 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 003 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 002 1/4/2013 Xem online | |
Inuyasha Episode 001 1/4/2013 Xem online | |
Hình ảnh