Thông tin anime Inuyasha
 
Inuyasha

Thể loại: Action Adventure Fantasy Manga Romance Shounen

Nhóm sub: H.S.P

Tình trạng: Đang tiến hành           Số lượt xem: 848046           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Câu truyện bắt đầu tại Feudal Nhật Bản, khi một tên bán yêu Inuyasha trộm Ngọc tứ hồn – viên ngọc mang lại sức mạnh hoàn toàn cho quỷ dữ. Inuyasha không thể lấy được bởi vì Kikyo, một pháp sư của làng, đã bắn mũi tên phong ấn và phong ấn Inu trên Goshinboku, một thần mộc cạnh khu rừng. Sau đó cô bị thương, Kikyo nói với em gái mình, Kaede, hỏa thiêu viên ngọc cùng với thể xác cô để ngăn nó rơi vào tay quỹ dữ.


Trong thời hiện đại tại Tokyo, một học sinh trung học tên Kagome Higurashi đang trên đường đến trường. Cô dừng tại giếng cạn ở nhà cô và tìm con mèo, Buyo. Lúc ấy cô bị một con yêu quái rệp kéo xuống giếng và rơi vào thời Sengoku của Nhật Bản.

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Inuyasha Episode 167 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 166 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 165 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 164 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 163 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 162 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 161 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 160 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 159 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 158 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 157 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 156 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 155 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 154 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 153 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 152 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 151 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 150 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 149 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 148 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 147 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 146 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 145 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 144 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 143 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 142 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 141 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 140 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 139 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 138 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 137 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 136 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 135 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 134 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 133 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 132 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 131 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 130 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 129 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 128 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 127 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 126 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 125 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 124 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 123 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 122 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 121 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 120 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 119 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 118 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 117 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 116 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 115 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 114 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 113 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 112 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 111 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 110 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 109 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 108 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 107 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 106 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 105 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 104 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 103 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 102 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 101 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 100 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 099 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 098 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 097 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 096 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 095 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 094 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 093 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 092 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 091 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 090 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 089 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 088 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 087 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 086 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 085 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 084 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 083 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 082 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 081 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 080 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 079 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 078 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 077 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 076 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 075 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 074 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 073 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 072 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 071 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 070 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 069 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 068 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 067 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 066 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 065 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 064 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 063 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 062 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 061 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 060 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 059 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 058 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 057 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 056 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 055 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 054 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 053 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 052 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 051 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 050 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 049 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 048 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 047 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 046 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 045 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 044 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 043 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 042 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 041 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 040 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 039 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 038 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 037 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 036 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 035 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 034 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 033 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 032 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 031 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 030 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 029 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 028 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 027 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 026 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 025 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 024 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 023 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 022 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 021 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 020 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 019 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 018 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 017 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 016 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 015 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 014 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 013 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 012 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 011 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 010 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 009 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 008 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 007 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 006 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 005 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 004 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 003 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 002 7/8/2014 Xem online | |
Inuyasha Episode 001 7/8/2014 Xem online | |
Hình ảnh