Thông tin anime Hetalia: Axis Powers
 
Hetalia: Axis Powers

Thể loại: Comedy Historical Manga Parody

Nhóm sub: GenX + Waya

Tình trạng: Đã hoàn thành           Số lượt xem: 149727           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Đây là Anime dạng Web, mỗi ep 5 phút. Một dạng
anime lịch sử thế giới, gồm mỗi nhân vật mang tên một nước.
Bộ này khá vui nhộn, có đông đảo fan trên thế giới. Ở season 2,
sẽ có xuất hiện Vietnam-chan (mong là thật). Giới thiệu sơ thế
chắc được rồi. Have fun

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Hetalia: Axis Powers Episode 052 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 051 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 050 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 049 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 048 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 047 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 046 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 045 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 044 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 043 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 042 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 041 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 040 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 039 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 038 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 037 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 036 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 035 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 034 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 033 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 032 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 031 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 030 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 029 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 028 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 027 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 026 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 025 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 024 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 023 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 022 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 021 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 020 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 019 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 018 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 017 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 016 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 015 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 014 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 013 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 012 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 011 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 010 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 009 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 008 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 007 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 006 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 005 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 004 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 003 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 002 4/4/2013 Xem online | |
Hetalia: Axis Powers Episode 001 4/4/2013 Xem online | |
Hình ảnh