Thông tin anime Hanasaku Iroha
 
Hanasaku Iroha

Thể loại: Coming of Age Daily life Seinen

Nhóm sub: YamiSora + Waya

Tình trạng: Đang tiến hành           Số lượt xem: 47128           Theo dõi anime này

Sơ lược:

 

Nội dung: 

Chuyện xoay quanh cô nữ sinh 16 tuổi Matsumae Ohana đến sống và làm việc tại 1 khu nghỉ dưỡng suối nước nóng do bà của cô làm chủ. Cũng như bao cô bé trạc tuổi khác, chuyện xoay quanh những mơ ước và hy vọng của cô bé về tương lai.

Staff:

Translator: Dragonite

Editor: Sú-chan

Encoder + Uploader: Dragonite

 

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Hanasaku Iroha Ep 020 7/10/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Hanasaku Iroha Ep 019 7/10/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Hanasaku Iroha Ep 018 7/10/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Hanasaku Iroha Ep 017 7/10/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Hanasaku Iroha Ep 016 7/10/2011 Xem online | | DL MQ (1) (2)
Hanasaku Iroha Ep 015 7/10/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Hanasaku Iroha Ep 014 7/10/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Hanasaku Iroha Ep 013 7/10/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Hanasaku Iroha Ep 012 7/10/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Hanasaku Iroha Ep 011 7/10/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Hanasaku Iroha Ep 010 7/10/2011 Xem online | | DL MQ
Hanasaku Iroha Ep 009 7/10/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Hanasaku Iroha Ep 008 7/10/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Hanasaku Iroha Ep 007 7/10/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Hanasaku Iroha Ep 006 7/10/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Hanasaku Iroha Ep 005 7/10/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Hanasaku Iroha Ep 004 7/10/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Hanasaku Iroha Ep 003 7/10/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Hanasaku Iroha Ep 002 7/10/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Hanasaku Iroha Ep 001 7/10/2011 Xem online | | DL MQ (1) (2)
Bản sub của nhóm A4VF
 
 Đến trang gốc (vào đây để theo dõi bản sub này)
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Episode 026 20/8/2014 Xem online | |
Episode 025 20/8/2014 Xem online | |
Episode 024 20/8/2014 Xem online | |
Episode 023 20/8/2014 Xem online | |
Episode 022 20/8/2014 Xem online | |
Episode 021 20/8/2014 Xem online | |
Episode 020 20/8/2014 Xem online | |
Episode 019 20/8/2014 Xem online | |
Episode 018 20/8/2014 Xem online | |
Episode 017 20/8/2014 Xem online | |
Episode 016 20/8/2014 Xem online | |
Episode 015 20/8/2014 Xem online | |
Episode 014 20/8/2014 Xem online | |
Episode 013 20/8/2014 Xem online | |
Episode 012 20/8/2014 Xem online | |
Episode 011 20/8/2014 Xem online | |
Episode 010 20/8/2014 Xem online | |
Episode 009 20/8/2014 Xem online | |
Episode 008 20/8/2014 Xem online | |
Episode 007 20/8/2014 Xem online | |
Episode 006 20/8/2014 Xem online | |
Episode 005 20/8/2014 Xem online | |
Episode 004 20/8/2014 Xem online | |
Episode 003 20/8/2014 Xem online | |
Episode 002 20/8/2014 Xem online | |
Episode 001 20/8/2014 Xem online | |
Hình ảnh
 
Liên kết liên quan