Thông tin anime Gintama
 
Gintama

Thể loại: Action Comedy Historical Manga Parallel Universe Parody Sci-fi Shounen

Nhóm sub: Waya

Tình trạng: Đang tiến hành           Số lượt xem: 132214           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Câu chuyện xoay xung quanh cuộc sống hằng ngày của 3 nhân vật chính, Sakata Gintoki, một Samurai hết thời, mắc bệnh cao đường huyết.

 

Shinpachi Shimura, kẻ kế thừa của một võ đường xập xệ do chẳng còn ai đến luyện võ trong thời đại này

 

và Kagura,một Amanto với sức mạnh phi thường, tham ăn trong thân

 

hình nhỏ bé của 1 cô bé 14 tuổi.

 

Cả 3 phải làm đủ mọi việc (hầu hết là phá hoại chứ chẳng làm gì nghiêm túc) để trả tiền nhà hằng tháng.

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Gintama Ep 14 7/6/2011 Xem online | DL HQ | DL MQ
Gintama Ep 13 7/6/2011 Xem online | DL HQ | DL MQ
Gintama Ep 12 7/6/2011 Xem online | DL HQ | DL MQ
Gintama Ep 11 7/6/2011 Xem online | DL HQ | DL MQ
Gintama Ep 10 7/6/2011 Xem online | DL HQ | DL MQ
Gintama Ep 09 7/6/2011 Xem online | DL HQ | DL MQ
Gintama Ep 08 7/6/2011 Xem online | DL HQ | DL MQ
Gintama Ep 07 7/6/2011 Xem online | DL HQ | DL MQ
Gintama Ep 06 7/6/2011 Xem online | DL HQ | DL MQ
Gintama Ep 05 7/6/2011 Xem online | DL HQ | DL MQ
Gintama Ep 04 7/6/2011 Xem online | DL HQ | DL MQ
Gintama Ep 03 7/6/2011 Xem online | DL HQ | DL MQ
Gintama Ep 01+ 02 7/6/2011 Xem online | DL HQ | DL MQ
Bản sub của nhóm Ranka
 
 Đến trang gốc (vào đây để theo dõi bản sub này)
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Episode 089 14/8/2013 Xem online | |
Episode 088 14/8/2013 Xem online | |
Episode 087 14/8/2013 Xem online | |
Episode 086 14/8/2013 Xem online | |
Episode 085 14/8/2013 Xem online | |
Episode 084 14/8/2013 Xem online | |
Episode 081 14/8/2013 Xem online | |
Episode 080 14/8/2013 Xem online | |
Episode 079 14/8/2013 Xem online | |
Episode 078 14/8/2013 Xem online | |
Episode 077 14/8/2013 Xem online | |
Episode 076 14/8/2013 Xem online | |
Episode 074 14/8/2013 Xem online | |
Episode 071 14/8/2013 Xem online | |
Episode 070 14/8/2013 Xem online | |
Episode 069 14/8/2013 Xem online | |
Episode 062 14/8/2013 Xem online | |
Episode 056 14/8/2013 Xem online | |
Episode 052 14/8/2013 Xem online | |
Episode 051 14/8/2013 Xem online | |
Episode 044 14/8/2013 Xem online | |
Episode 043 14/8/2013 Xem online | |
Episode 042 14/8/2013 Xem online | |
Episode 041 14/8/2013 Xem online | |
Episode 040 14/8/2013 Xem online | |
Episode 037 14/8/2013 Xem online | |
Episode 032 14/8/2013 Xem online | |
Episode 031 14/8/2013 Xem online | |
Episode 020 14/8/2013 Xem online | |
Episode 017 14/8/2013 Xem online | |
Episode 010 14/8/2013 Xem online | |
Episode 009 14/8/2013 Xem online | |
Episode 008 14/8/2013 Xem online | |
Episode 007 14/8/2013 Xem online | |
Episode 006 14/8/2013 Xem online | |
Episode 005 14/8/2013 Xem online | |
Episode 004 14/8/2013 Xem online | |
Episode 003 14/8/2013 Xem online | |
Bản sub của nhóm 3F Fansub
 
 Đến trang gốc (vào đây để theo dõi bản sub này)
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
218 18/10/2013 Xem online | | DL MQ
216 18/10/2013 Xem online | | DL MQ
208 18/10/2013 Xem online | | DL MQ
207 18/10/2013 Xem online | | DL MQ
201 18/10/2013 Xem online | | DL MQ
200 18/10/2013 Xem online | | DL MQ
170 18/10/2013 Xem online | | DL MQ
169 18/10/2013 Xem online | | DL MQ
168 18/10/2013 Xem online | | DL MQ
167 18/10/2013 Xem online | | DL MQ
163 18/10/2013 Xem online | | DL MQ
162 18/10/2013 Xem online | | DL MQ
161 18/10/2013 Xem online | | DL MQ
160 18/10/2013 Xem online | | DL MQ
159 18/10/2013 Xem online | | DL MQ
158 18/10/2013 Xem online | | DL MQ
157 18/10/2013 Xem online | | DL MQ
156 18/10/2013 Xem online | | DL MQ
155 17/10/2013 Xem online | | DL MQ
154 16/10/2013 Xem online | | DL MQ
153 16/10/2013 Xem online | | DL MQ
152 16/10/2013 Xem online | | DL MQ
151 16/10/2013 Xem online | | DL MQ
138 16/10/2013 Xem online | | DL MQ
134 16/10/2013 Xem online | | DL MQ
133 16/10/2013 Xem online | | DL MQ
132 16/10/2013 Xem online | | DL MQ
131 15/10/2013 Xem online | | DL MQ
130 15/10/2013 Xem online | | DL MQ
129 15/10/2013 Xem online | | DL MQ
120 15/10/2013 Xem online | | DL MQ
119 15/10/2013 Xem online | | DL MQ
112 15/10/2013 Xem online | | DL MQ
111 15/10/2013 Xem online | | DL MQ
109 15/10/2013 Xem online | | DL MQ
100 15/10/2013 Xem online | | DL MQ
096 15/10/2013 Xem online | | DL MQ
095 15/10/2013 Xem online | | DL MQ
094 15/10/2013 Xem online | | DL MQ
082 15/10/2013 Xem online | | DL MQ
067 15/10/2013 Xem online | | DL MQ
066 15/10/2013 Xem online | | DL MQ
065 15/10/2013 Xem online | | DL MQ
064 15/10/2013 Xem online | | DL MQ
046 15/10/2013 Xem online | | DL MQ
045 15/10/2013 Xem online | | DL MQ
030 14/10/2013 Xem online | | DL MQ
029 14/10/2013 Xem online | | DL MQ
028 14/10/2013 Xem online | | DL MQ
027 14/10/2013 Xem online | | DL MQ
026 14/10/2013 Xem online | | DL MQ
025 14/10/2013 Xem online | | DL MQ
021 14/10/2013 Xem online | | DL MQ
Hình ảnh