Thông tin anime GTO - Great Teacher Onizuka
 
GTO - Great Teacher Onizuka

Thể loại: Comedy Coming of Age High School Manga School Shounen

Nhóm sub: BTT + Kakashi_Shinobi

Tình trạng: Đã hoàn thành           Số lượt xem: 249492           Theo dõi anime này

Sơ lược:

1. Anh là một ng có luơng tâm và ý thức đạo đức. Điều đó đồng nghĩa với các nữ sinh rất dễ cảm phục... nhưng những bậc nữ phụ huynh đầy sức hút lại là vấn đề khác

2. Anh hợp với việc dạy học.

3. Anh ghét hệ thống giáo dục cổ lỗ sĩ, đặc biệt khi đang phát triển thao chiều hướng ngu dốt và hạ thấp xuống.

Vì những lý do đó, Onizuka quyết định một giáo viên vĩ đại nhất từ trước tới nay trên đất nước Nhật Bản, bằng sử dụng bộ óc thông minh lý tưởng của mình và khả năng làm bất cứ việc jì.

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 043 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 042 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 041 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 040 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 039 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 038 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 037 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 036 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 035 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 034 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 033 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 032 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 031 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 030 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 029 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 028 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 027 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 026 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 025 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 024 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 023 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 022 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 021 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 020 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 019 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 018 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 017 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 016 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 015 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 014 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 013 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 012 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 011 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 010 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 009 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 008 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 007 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 006 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 005 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 004 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 003 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 002 25/9/2013 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 001 25/9/2013 Xem online | |
Hình ảnh
 
Liên kết liên quan