Thông tin anime GTO - Great Teacher Onizuka
 
GTO - Great Teacher Onizuka

Thể loại: Comedy Coming of Age High School Manga School Shounen

Nhóm sub: BTT + Kakashi_Shinobi

Tình trạng: Đã hoàn thành           Số lượt xem: 273964           Theo dõi anime này

Sơ lược:

1. Anh là một ng có luơng tâm và ý thức đạo đức. Điều đó đồng nghĩa với các nữ sinh rất dễ cảm phục... nhưng những bậc nữ phụ huynh đầy sức hút lại là vấn đề khác

2. Anh hợp với việc dạy học.

3. Anh ghét hệ thống giáo dục cổ lỗ sĩ, đặc biệt khi đang phát triển thao chiều hướng ngu dốt và hạ thấp xuống.

Vì những lý do đó, Onizuka quyết định một giáo viên vĩ đại nhất từ trước tới nay trên đất nước Nhật Bản, bằng sử dụng bộ óc thông minh lý tưởng của mình và khả năng làm bất cứ việc jì.

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 043 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 042 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 041 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 040 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 039 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 038 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 037 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 036 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 035 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 034 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 033 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 032 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 031 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 030 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 029 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 028 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 027 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 026 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 025 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 024 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 023 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 022 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 021 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 020 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 019 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 018 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 017 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 016 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 015 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 014 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 013 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 012 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 011 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 010 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 009 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 008 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 007 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 006 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 005 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 004 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 003 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 002 8/8/2014 Xem online | |
GTO - Great Teacher Onizuka Episode 001 8/8/2014 Xem online | |
Hình ảnh
 
Liên kết liên quan