Thông tin anime Dragon Ball Kai
 
Dragon Ball Kai

Thể loại: Adventure Fantasy Martial Arts Shounen Space Travel Super Power Violence

Nhóm sub: Ani4free - BTT - Clip-sub

Tình trạng: Đã hoàn thành           Số lượt xem: 811584           Theo dõi anime này

Sơ lược:

-Trưởng nhóm: Exodiav, Shinta14, Lucy
- Dịch phim: Chicken_kaio, Skyline_Cloud27, Youngboy_vivi, Putapika, Kent2508, Darkmagicianzz, Mr.Hoi, aron hoang, CALL_OF_DUTY
- Timer: Nevan, Exodiav, Freeze-Subs
- Biên tập: Shinta14, Exodiav
- Encoder: Exodiav

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Dragon Ball Kai Episode 097 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 096 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 095 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 094 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 093 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 092 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 091 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 090 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 089 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 088 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 087 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 086 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 085 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 084 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 083 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 082 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 081 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 080 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 079 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 078 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 077 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 076 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 075 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 074 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 073 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 072 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 071 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 070 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 069 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 068 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 067 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 066 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 065 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 064 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 063 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 062 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 061 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 060 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 059 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 058 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 057 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 056 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 055 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 054 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 053 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 052 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 051 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 050 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 049 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 048 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 047 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 046 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 045 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 044 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 043 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 042 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 041 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 040 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 039 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 038 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 037 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 036 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 035 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 034 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 033 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 032 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 031 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 030 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 029 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 028 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 027 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 026 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 025 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 024 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 023 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 022 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 021 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 020 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 019 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 018 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 017 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 016 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 015 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 014 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 013 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 012 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 011 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 010 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 009 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 008 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 007 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 006 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 005 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 004 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 003 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 002 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 001 10/8/2014 Xem online | |