Thông tin anime Dragon Ball Kai
 
Dragon Ball Kai

Thể loại: Adventure Fantasy Martial Arts Shounen Space Travel Super Power Violence

Nhóm sub: Ani4free - BTT - Clip-sub

Tình trạng: Đã hoàn thành           Số lượt xem: 788030           Theo dõi anime này

Sơ lược:

-Trưởng nhóm: Exodiav, Shinta14, Lucy
- Dịch phim: Chicken_kaio, Skyline_Cloud27, Youngboy_vivi, Putapika, Kent2508, Darkmagicianzz, Mr.Hoi, aron hoang, CALL_OF_DUTY
- Timer: Nevan, Exodiav, Freeze-Subs
- Biên tập: Shinta14, Exodiav
- Encoder: Exodiav

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Dragon Ball Kai Episode 097 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 096 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 095 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 094 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 093 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 092 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 091 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 090 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 089 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 088 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 087 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 086 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 085 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 084 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 083 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 082 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 081 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 080 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 079 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 078 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 077 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 076 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 075 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 074 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 073 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 072 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 071 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 070 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 069 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 068 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 067 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 066 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 065 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 064 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 063 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 062 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 061 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 060 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 059 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 058 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 057 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 056 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 055 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 054 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 053 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 052 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 051 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 050 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 049 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 048 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 047 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 046 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 045 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 044 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 043 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 042 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 041 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 040 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 039 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 038 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 037 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 036 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 035 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 034 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 033 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 032 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 031 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 030 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 029 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 028 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 027 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 026 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 025 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 024 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 023 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 022 15/1/2013 Xem online | | DL MQ
Dragon Ball Kai Episode 021 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 020 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 019 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 018 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 017 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 016 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 015 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 014 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 013 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 012 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 011 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 010 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 009 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 008 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 007 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 006 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 005 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 004 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 003 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 002 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball Kai Episode 001 15/1/2013 Xem online | |