Thông tin anime Dragon Ball GT
 
Dragon Ball GT

Thể loại: Action Comedy Fantasy Magic Martial Arts Sci-fi Shounen Space Travel Super Power

Nhóm sub: Clip-sub + Ani4free

Tình trạng: Đã hoàn thành           Số lượt xem: 419799           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Đây là phần tiếp theo của bộ Dragon Ball được gọi là Dragon Ball GT, nội dung câu chuyện lần này như sau :
Mười năm sau ngày Son Goku nhận Uub làm đệ tử và dạy dỗ trong phòng thời gian, đại vương Pilaf ngày xưa dẫn theo 2 tên đệ tử lẻn vào Thiên đình và trộm được 7 viên ngọc rồng sao đen (là bộ ngọc đầu tiên xuất hiện trên Trái Đất do Piccolo lúc chưa phân thân tạo ra), lúc hắn gọi Ngọc Rồng ra để ước thì Son Goku vô tình đi ngang qua và nhận ra Pilah, Pilaf tức giận chuyện ngày xưa khi Son Goku còn nhỏ đã thọc gậy bánh xe hắn nên lúc đó hắn buột miệng ước giá mà Goku bé lại như ngày xưa. Rồng Thần đã nghe thấy và chấp nhận điều ước đó, và biến Son Goku trở về đứa bé lúc cậu gặp Pilaf, sau khi thực hiện điều ước, 7 viên ngọc biến thành đá và tỏa đi khắp vũ trụ. Vậy là Son Goku và nhóm bạn phải lên tàu vũ trụ phiêu lưu vào trong không gian để thu thập 7 viên ngọc rồng nhằm biến Son Goku lớn lên như cũ và bảo vệ Trái Đất (xem phim sẽ rõ). Một cuộc phiêu lưu mới lại bắt đầu, mời các bạn theo dõi .

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Dragon Ball GT Episode 064 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 063 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 062 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 061 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 060 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 059 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 058 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 057 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 056 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 055 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 054 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 053 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 052 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 051 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 050 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 049 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 048 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 047 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 046 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 045 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 044 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 043 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 042 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 041 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 040 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 039 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 038 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 037 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 036 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 035 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 034 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 033 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 032 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 031 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 030 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 029 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 028 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 027 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 026 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 025 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 024 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 023 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 022 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 021 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 020 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 019 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 018 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 017 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 016 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 015 19/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 014 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 013 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 012 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 011 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 010 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 009 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 008 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 007 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 006 19/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 005 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 004 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 003 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 002 15/1/2013 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 001 15/1/2013 Xem online | |
Hình ảnh
 
Liên kết liên quan