Thông tin anime Dragon Ball GT
 
Dragon Ball GT

Thể loại: Action Comedy Fantasy Magic Martial Arts Sci-fi Shounen Space Travel Super Power

Nhóm sub: Clip-sub + Ani4free

Tình trạng: Đã hoàn thành           Số lượt xem: 441495           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Đây là phần tiếp theo của bộ Dragon Ball được gọi là Dragon Ball GT, nội dung câu chuyện lần này như sau :
Mười năm sau ngày Son Goku nhận Uub làm đệ tử và dạy dỗ trong phòng thời gian, đại vương Pilaf ngày xưa dẫn theo 2 tên đệ tử lẻn vào Thiên đình và trộm được 7 viên ngọc rồng sao đen (là bộ ngọc đầu tiên xuất hiện trên Trái Đất do Piccolo lúc chưa phân thân tạo ra), lúc hắn gọi Ngọc Rồng ra để ước thì Son Goku vô tình đi ngang qua và nhận ra Pilah, Pilaf tức giận chuyện ngày xưa khi Son Goku còn nhỏ đã thọc gậy bánh xe hắn nên lúc đó hắn buột miệng ước giá mà Goku bé lại như ngày xưa. Rồng Thần đã nghe thấy và chấp nhận điều ước đó, và biến Son Goku trở về đứa bé lúc cậu gặp Pilaf, sau khi thực hiện điều ước, 7 viên ngọc biến thành đá và tỏa đi khắp vũ trụ. Vậy là Son Goku và nhóm bạn phải lên tàu vũ trụ phiêu lưu vào trong không gian để thu thập 7 viên ngọc rồng nhằm biến Son Goku lớn lên như cũ và bảo vệ Trái Đất (xem phim sẽ rõ). Một cuộc phiêu lưu mới lại bắt đầu, mời các bạn theo dõi .

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Dragon Ball GT Episode 064 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 063 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 062 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 061 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 060 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 059 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 058 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 057 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 056 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 055 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 054 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 053 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 052 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 051 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 050 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 049 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 048 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 047 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 046 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 045 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 044 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 043 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 042 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 041 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 040 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 039 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 038 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 037 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 036 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 035 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 034 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 033 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 032 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 031 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 030 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 029 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 028 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 027 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 026 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 025 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 024 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 023 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 022 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 021 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 020 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 019 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 018 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 017 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 016 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 015 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 014 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 013 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 012 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 011 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 010 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 009 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 008 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 007 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 006 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 005 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 004 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 003 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 002 10/8/2014 Xem online | |
Dragon Ball GT Episode 001 10/8/2014 Xem online | |
Hình ảnh
 
Liên kết liên quan