Thông tin anime Code Geass Hangyaku no Lelouch R2
 
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2

Thể loại: Action Mecha Military Sci-fi Seinen Tragedy

Nhóm sub: A4VF

Tình trạng: Đã hoàn thành           Số lượt xem: 97010           Theo dõi anime này

Sơ lược:

True Code Geass Hangyaku no Lelouch R2

真コードギアス 反逆のルルーシュ R2

Code Geass: Chân khởi nghĩa của Lelouch R2

Dạng phim: TV Series, 25 episode

Thời gian: 06.04.2008 - 28.09.2008

Thể loại: Action, Romance, Mecha, Seinen…

Producer(s): SUNRISE, CLAMP, MBS

Tác giả: Taniguchi

————————————–

Knights of Cow

Project Leader: Knight of One

Encoder/Karaoke Effect: Knight of Two, Knight of Five

Translator/Karaoke Translator: Knight of Fish, Knight of One


Nội dung

Một năm sau Đợt Nổi Loạn Đen (Black Rebellion), Zero, kẻ thù số một của Thánh Chế Britannia nay đã chìm vào quá khứ trong sự hả hê của Britannia cũng như sự tiếc nuối của người dân Nhật Bản. Trong R2, nội dung được mở rộng ra cả thế giới khi nói đến Liên Bang Trung Hoa và Liên Hiệp Châu Âu, kèm theo sự xuất hiện của Hiệp Sỹ Bàn Tròn, đội hiệp sỹ mạnh nhất của Thánh Chế Britannia. Nhật Bản - Vùng 11 sẽ làm gì để chống lại ách thống trị của Thánh Chế Britannia và giành lại độc lập cho mình khi thiếu vắng Hội Kị Sỹ Đen và Zero? R2 sẽ là câu trả lời chung cho tất cả…

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 025 4/3/2013 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 024 4/3/2013 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 023 4/3/2013 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 022 4/3/2013 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 021 4/3/2013 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 020 4/3/2013 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 019 4/3/2013 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 018 4/3/2013 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 017 4/3/2013 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 016 4/3/2013 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 015 4/3/2013 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 014 4/3/2013 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 013 4/3/2013 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 012 4/3/2013 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 011 4/3/2013 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 010 4/3/2013 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 009 4/3/2013 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 008 4/3/2013 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 007 4/3/2013 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 006 4/3/2013 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 005 4/3/2013 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 004 4/3/2013 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 003 4/3/2013 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 002 4/3/2013 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 001 4/3/2013 Xem online | |