Thông tin anime Code Geass Hangyaku no Lelouch R2
 
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2

Thể loại: Action Mecha Military Sci-fi Seinen Tragedy

Nhóm sub: A4VF

Tình trạng: Đã hoàn thành           Số lượt xem: 139971           Theo dõi anime này

Sơ lược:

True Code Geass Hangyaku no Lelouch R2

真コードギアス 反逆のルルーシュ R2

Code Geass: Chân khởi nghĩa của Lelouch R2

Dạng phim: TV Series, 25 episode

Thời gian: 06.04.2008 - 28.09.2008

Thể loại: Action, Romance, Mecha, Seinen…

Producer(s): SUNRISE, CLAMP, MBS

Tác giả: Taniguchi

————————————–

Knights of Cow

Project Leader: Knight of One

Encoder/Karaoke Effect: Knight of Two, Knight of Five

Translator/Karaoke Translator: Knight of Fish, Knight of One


Nội dung

Một năm sau Đợt Nổi Loạn Đen (Black Rebellion), Zero, kẻ thù số một của Thánh Chế Britannia nay đã chìm vào quá khứ trong sự hả hê của Britannia cũng như sự tiếc nuối của người dân Nhật Bản. Trong R2, nội dung được mở rộng ra cả thế giới khi nói đến Liên Bang Trung Hoa và Liên Hiệp Châu Âu, kèm theo sự xuất hiện của Hiệp Sỹ Bàn Tròn, đội hiệp sỹ mạnh nhất của Thánh Chế Britannia. Nhật Bản - Vùng 11 sẽ làm gì để chống lại ách thống trị của Thánh Chế Britannia và giành lại độc lập cho mình khi thiếu vắng Hội Kị Sỹ Đen và Zero? R2 sẽ là câu trả lời chung cho tất cả…

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 025 23/7/2014 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 024 23/7/2014 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 023 23/7/2014 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 022 23/7/2014 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 021 23/7/2014 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 020 23/7/2014 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 019 23/7/2014 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 018 23/7/2014 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 017 23/7/2014 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 016 23/7/2014 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 015 23/7/2014 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 014 23/7/2014 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 013 23/7/2014 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 012 23/7/2014 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 011 23/7/2014 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 010 23/7/2014 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 008 23/7/2014 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 007 23/7/2014 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 006 23/7/2014 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 005 23/7/2014 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 004 23/7/2014 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 003 23/7/2014 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 002 23/7/2014 Xem online | |
Code Geass Hangyaku no Lelouch R2 Episode 001 23/7/2014 Xem online | |