Thông tin anime Cardcaptor Sakura
 
Cardcaptor Sakura

Thể loại: Romance Shoujo

Nhóm sub: Vi-Anime + Kido

Tình trạng: Đã hoàn thành           Số lượt xem: 187402           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Tác giả : CLAMP
Số tập : 70

Tóm tắt nội dung: "CardCaptor Sakura" kể về cuộc hành trình của cô bé Sakura Kinomoto nhằm thu phục bộ bài Clow do đại pháp sư Clow Reed tạo ra.

Vi-Anime : Từ ep 1 -> 46

Kido-fansub : Từ ep 47+

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Cardcaptor Sakura Episode 070 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 069 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 068 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 067 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 066 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 065 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 064 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 063 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 062 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 061 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 060 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 059 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 058 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 057 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 056 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 055 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 054 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 053 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 052 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 051 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 050 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 049 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 048 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 047 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 046 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 045 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 044 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 043 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 042 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 041 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 040 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 039 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 038 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 037 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 036 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 035 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 034 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 033 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 032 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 031 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 030 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 029 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 028 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 027 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 026 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 025 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 024 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 023 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 022 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 021 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 020 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 019 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 018 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 017 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 016 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 015 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 014 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 013 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 012 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 011 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 010 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 009 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 008 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 007 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 006 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 005 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 004 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 003 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 002 21/8/2013 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 001 21/8/2013 Xem online | |
Hình ảnh
 
Liên kết liên quan