Thông tin anime Cardcaptor Sakura
 
Cardcaptor Sakura

Thể loại: Romance Shoujo

Nhóm sub: Vi-Anime + Kido

Tình trạng: Đã hoàn thành           Số lượt xem: 204163           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Tác giả : CLAMP
Số tập : 70

Tóm tắt nội dung: "CardCaptor Sakura" kể về cuộc hành trình của cô bé Sakura Kinomoto nhằm thu phục bộ bài Clow do đại pháp sư Clow Reed tạo ra.

Vi-Anime : Từ ep 1 -> 46

Kido-fansub : Từ ep 47+

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Cardcaptor Sakura Episode 070 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 069 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 068 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 067 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 066 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 065 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 064 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 063 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 062 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 061 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 060 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 059 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 058 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 057 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 055 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 054 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 053 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 052 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 051 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 050 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 049 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 048 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 047 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 046 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 045 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 044 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 043 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 042 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 041 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 040 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 039 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 038 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 037 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 036 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 035 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 034 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 033 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 032 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 031 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 030 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 029 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 028 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 027 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 026 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 025 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 024 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 023 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 022 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 021 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 020 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 019 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 018 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 017 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 016 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 015 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 014 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 013 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 012 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 011 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 010 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 009 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 008 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 007 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 006 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 005 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 004 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 003 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 002 5/8/2014 Xem online | |
Cardcaptor Sakura Episode 001 5/8/2014 Xem online | |
Hình ảnh
 
Liên kết liên quan