Thông tin anime Cardfight!! Vanguard
 
Cardfight!! Vanguard

Thể loại: Otaku Proxy Battles Shounen

Nhóm sub: Crazyland

Tình trạng: Đang tiến hành           Số lượt xem: 47011           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Tại một nơi nhiều người chơi bài, nhà nhà chơi bài lại có một người chỉ thích xem bài mà chưa từng đấu bài. Rồi con đường đến với CardFight của cậu bắt đầu khi nhận ra mục tiêu của mình là được đấu với người bạn thưở nhỏ.

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Cardfight!! Vanguard Episode 12 8/6/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Cardfight!! Vanguard Episode 11 8/6/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Cardfight!! Vanguard Episode 10 8/6/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Cardfight!! Vanguard Episode 09 8/6/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Cardfight!! Vanguard Episode 08 8/6/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Cardfight!! Vanguard Episode 07 8/6/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Cardfight!! Vanguard Episode 06 8/6/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Cardfight!! Vanguard Episode 05 8/6/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Cardfight!! Vanguard Episode 04 8/6/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Cardfight!! Vanguard Episode 03 8/6/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Cardfight!! Vanguard Episode 02 8/6/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Cardfight!! Vanguard Episode 01 8/6/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ