Thông tin anime Bleach
 
Bleach

Thể loại: Action Manga Martial Arts Parallel Universe Shounen Super Power Swordplay

Nhóm sub: BTT + Otakuvn

Tình trạng: Đang tiến hành           Số lượt xem: 1152417           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Ichigo Kurosaki là một thiếu niên hung hăng, hay gây rắc rối và cậu có được một năng lực đặc bệt là có thể nhìn thấy linh hồn. Câu chuyện bắt đầu với sự xuất hiện bất ngờ của một người lạ ngay trong phòng ngủ của Ichigo. Người lạ mặt này chính là Shinigami (thần chết) Rukia Kuchiki, vô cùng ngạc nhiên trước việc Ichigo có thể nhìn thấy cô. Cuộc hội thoại của họ bị cắt ngang bằng việc một ác ma tấn công vào nhà của Ichigo. Sau khi bị thương tích đầy mình vì phải ra tay bảo vệ Ichigo, cô quyết định truyền một nửa năng lực thần chết của mình cho Ichigo để Ichigo tiêu diệt ác ma đó nhưng Ichigo lại vô tình lấy hết năng lượng của cô, giúp cậu tiêu diệt ác ma đó một cách dễ dàng.

Ngày hôm sau, Rukia xuất hiện trong lớp học của Ichigo với tư cách là học sinh mới chuyển đến. Càng ngạc nhiên hơn nữa khi cậu biết rằng Rukia bây giờ là một người bình thường. Cô đặt giả thiết rằng chính năng lực kỳ lạ của Ichigo đã hút hết năng lực của cô, khiến cô bị mắc kẹt lại nhân gian, không trở lại Cõi Âm được nữa. Rukia đã chuyển linh hồn cô vào trong một gigai - một cơ thể nhân tạo - trong khi phục hồi lại năng lượng của mình. Trong thời gian này, cô phải chuyển giao công việc của mình cho Ichigo, tiệu diệt ác ma và đưa những linh hồn lạc lối đến Cõi Âm.

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Bleach Episode 52053 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 366 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 365 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 364 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 363 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 362 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 361 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 360 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 359 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 358 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 357 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 356 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 355 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 354 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 353 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 352 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 351 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 350 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 349 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 348 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 347 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 346 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 345 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 344 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 343 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 312 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 311 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 310 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 309 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 308 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 307 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 306 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 305 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 304 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 303 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 302 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 301 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 300 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 299 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 298 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 297 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 296 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 295 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 294 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 293 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 292 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 291 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 290 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 289 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 288 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 287 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 286 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 285 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 284 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 283 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 282 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 281 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 280 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 279 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 278 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 277 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 276 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 275 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 274 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 273 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 272 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 271 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 270 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 269 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 268 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 267 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 266 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 228 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 227 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 226 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 225 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 224 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 223 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 222 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 221 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 220 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 219 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 218 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 217 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 216 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 215 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 212 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 211 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 210 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 209 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 208 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 207 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 206 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 197 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 196 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 195 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 194 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 193 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 192 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 191 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 190 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 189 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 188 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 187 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 186 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 185 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 184 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 183 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 182 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 181 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 180 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 179 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 178 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 176177 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 175 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 174 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 173 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 172 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 171 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 170 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 169 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 168 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 167 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 166 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 165 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 164 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 163 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 162 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 160 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 159 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 157 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 156 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 155 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 154 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 153 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 152 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 151 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 150 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 149 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 148 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 147 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 146 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 145 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 144 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 143 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 142 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 141 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 140 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 139 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 138 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 137 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 136 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 135 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 134 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 133 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 132 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 131 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 130 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 129 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 128 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 127 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 126 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 113 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 112 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 111 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 110 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 069 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 068 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 067 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 066 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 065 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 064 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 063 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 062 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 061 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 060 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 058 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 056 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 055 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 054 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 051 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 050 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 049 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 047 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 045 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 044 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 042 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 041 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 040 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 039 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 038 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 037 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 035 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 034 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 033 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 032 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 031 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 030 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 029 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 027 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 026 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 025 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 024 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 023 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 022 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 021 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 020 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 019 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 018 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 017 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 016 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 015 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 014 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 013 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 012 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 011 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 010 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 009 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 008 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 006 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 005 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 004 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 003 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 002 6/8/2014 Xem online | |
Bleach Episode 001 6/8/2014 Xem online | |
Hình ảnh
 
Liên kết liên quan