Thông tin anime Bleach
 
Bleach

Thể loại: Action Manga Martial Arts Parallel Universe Shounen Super Power Swordplay

Nhóm sub: BTT + Otakuvn

Tình trạng: Đang tiến hành           Số lượt xem: 1048199           Theo dõi anime này

Sơ lược:

Ichigo Kurosaki là một thiếu niên hung hăng, hay gây rắc rối và cậu có được một năng lực đặc bệt là có thể nhìn thấy linh hồn. Câu chuyện bắt đầu với sự xuất hiện bất ngờ của một người lạ ngay trong phòng ngủ của Ichigo. Người lạ mặt này chính là Shinigami (thần chết) Rukia Kuchiki, vô cùng ngạc nhiên trước việc Ichigo có thể nhìn thấy cô. Cuộc hội thoại của họ bị cắt ngang bằng việc một ác ma tấn công vào nhà của Ichigo. Sau khi bị thương tích đầy mình vì phải ra tay bảo vệ Ichigo, cô quyết định truyền một nửa năng lực thần chết của mình cho Ichigo để Ichigo tiêu diệt ác ma đó nhưng Ichigo lại vô tình lấy hết năng lượng của cô, giúp cậu tiêu diệt ác ma đó một cách dễ dàng.

Ngày hôm sau, Rukia xuất hiện trong lớp học của Ichigo với tư cách là học sinh mới chuyển đến. Càng ngạc nhiên hơn nữa khi cậu biết rằng Rukia bây giờ là một người bình thường. Cô đặt giả thiết rằng chính năng lực kỳ lạ của Ichigo đã hút hết năng lực của cô, khiến cô bị mắc kẹt lại nhân gian, không trở lại Cõi Âm được nữa. Rukia đã chuyển linh hồn cô vào trong một gigai - một cơ thể nhân tạo - trong khi phục hồi lại năng lượng của mình. Trong thời gian này, cô phải chuyển giao công việc của mình cho Ichigo, tiệu diệt ác ma và đưa những linh hồn lạc lối đến Cõi Âm.

Các tập
 
 
 
Tên tập Ngày đăng Thao tác
Bleach Tập 354 6/1/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 353 6/1/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 352 6/1/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 351 6/1/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 350 6/1/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 349 6/1/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 348 6/1/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 347 6/1/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 346 6/1/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 345 6/1/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 344 6/1/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 343 6/1/2012 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ (1) (2)
Bleach Tập 310 5/12/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 309 5/12/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 308 5/12/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 307 26/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 306 26/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 302 26/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 301 26/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 300 22/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 299 22/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) (3) | DL MQ
Bleach Tập 297 22/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 296 22/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 295 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 294 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 293 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 292 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 291 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 290 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 289 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 288 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 287 30/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 286 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 285 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 284 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 283 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 282 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 281 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 280 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 279 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 278 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) (3) | DL MQ
Bleach Tập 277 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 276 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) (3) | DL MQ (1) (2)
Bleach Tập 275 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) (3) | DL MQ (1) (2)
Bleach Tập 274 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) (3) | DL MQ
Bleach Tập 273 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) (3) | DL MQ
Bleach Tập 272 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) (3) | DL MQ
Bleach Tập 271 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) (3) (4) | DL MQ (1) (2)
Bleach Tập 270 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 269 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 268 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 267 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) (3) | DL MQ
Bleach Tập 266 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) (3) | DL MQ
Bleach Tập 227 12/11/2011 Xem online | DL HQ | DL MQ
Bleach Tập 226 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) (3) | DL MQ
Bleach Tập 225 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 224 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 223 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 222 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 221 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 220 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 219 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 218 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 217 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 216 22/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 215 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 212 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 211 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 210 12/11/2011 Xem online | DL HQ | DL MQ
Bleach Tập 209 12/11/2011 Xem online | DL HQ | DL MQ
Bleach Tập 208 12/11/2011 Xem online | DL HQ | DL MQ
Bleach Tập 207 12/11/2011 Xem online | DL HQ | DL MQ
Bleach Tập 206 12/11/2011 Xem online | DL HQ | DL MQ
Bleach Tập 203 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 202 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 201 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 200 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 199 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 198 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 197 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 196 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 195 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 194 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 193 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 192 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 191 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 190 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 189 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 188 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 187 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 186 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 185 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 184 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 183 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 182 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 181 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 180 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 179 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 178 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 176 + 177 12/11/2011 Xem online | | DL MQ (1) (2)
Bleach Tập 175 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 174 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 173 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 172 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 171 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 170 12/11/2011 Xem online | | DL MQ
Bleach Tập 169 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach Tập 168 12/11/2011 Xem online | DL HQ (1) (2) | DL MQ
Bleach 167 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 166 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 165 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 164 11/11/2012 Xem online | | DL MQ (1) (2)
Bleach 163 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 162 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 161 11/11/2012 Xem online | | DL MQ (1) (2)
Bleach 160 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 159 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 158 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 157 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 156 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 155 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 154 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 153 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 152 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 151 11/11/2012 Xem online | | DL MQ (1) (2)
Bleach 150 11/11/2012 Xem online | | DL MQ (1) (2)
Bleach 149 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 148 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 147 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 146 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 145 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 144 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 143 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 142 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 141 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 140 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 139 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 138 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 137 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 136 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 135 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 134 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 133 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 132 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 131 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 130 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 129 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 128 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 127 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 126 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 125 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 124 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 123 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 122 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 121 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 120 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 119 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 118 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 117 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 116 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 115 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 114 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 113 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 112 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 111 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 110 (Từ 64->109 là ngoại truyện) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 063 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 063 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 062 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 062 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 061 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 061 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 060 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 060 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 059 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 059 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 058 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 058 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 057 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 057 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 056 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 056 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 055 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 055 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 054 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 054 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 053 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 052 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 051 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 051 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 050 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 050 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 049 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 049 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 048 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 048 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 047 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 047 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 046 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 046 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 045 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 045 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 044 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 044 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 043 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 043 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 042 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 042 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 041 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 041 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 040 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 040 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 039 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 039 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 038 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 038 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 037 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 037 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 036 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 036 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 035 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 035 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 034 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 034 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 033 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 033 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 032 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 032 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 031 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 031 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 030 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 030 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 029 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 029 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 028 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 028 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 027 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 027 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 026 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 026 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 025 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 025 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 024 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 024 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 023 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 023 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 022 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 022 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 021 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 021 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 020 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 020 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 019 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 019 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 018 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 018 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 017 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 017 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 016 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 016 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 015 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 014 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 013 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 012 (part 002) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 012 (part 001) 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 011 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 010 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 009 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 008 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 007 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 006 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 005 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 004 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 003 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 002 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Bleach 001 11/11/2012 Xem online | | DL MQ
Hình ảnh
 
Liên kết liên quan